Kompostering av latrin

Att kompostera latrin är inte svårt, men det krävs intresse och vissa kunskaper. Du får räkna med att det tar lite tid att sköta komposten. I gengäld får du en näringsrik kompostmull. Du bidrar även till minskade avfallstransporter, vilket spar både pengar och miljö. Innan du påbörjar komposteringen måste du lämna in en ansökan till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Kompostera latrin, tips och råd

  • Komposteringen bör ske i två behållare. Komposteringen kan också ske i samma behållare om den har två fack med en tät skiljevägg.
  • Behållarna ska ha tät botten så att det inte uppstår läckage. De ska även ha lock som skyddar mot regn och snö.
  • Behållarna ska vara skadedjurssäkra samtidigt som tillräckligt med luft kan komma in.
  • Behållarna ska placeras i skugga på en lämplig plats så att det inte uppstår olägenheter. Undvik att placera komposten nära uteplatser, dricksvattenbrunnar och grannfastigheter.
  • Lagringstiden för latrin är olika beroende på vad mullen från latrinen ska användas till. På grund av smittorisken är det mycket viktigt att latrinen komposteras i minst sex månader från sista påfyllningen innan behållaren töms. Ska latrinen spridas i odling för grönsaker som konsumeras råa, exempelvis morötter, rekommenderas att latrinen komposteras i minst två år.
  • Vid spridning av latrin i din trädgård behöver du en yta på minst 40-50 m² per person och år. Det komposterade materialet ska användas inom den egna fastigheten.
  • För att minimera risken för lukt bör urin spridas så nära markytan som möjligt och sedan myllas eller vattnas ned.
  • Spridning ska ske under växtsäsongen, det vill säga april-oktober.

Ansökan om kompostering

För att kunna börja kompostera latrin måste du ansöka om eget omhändertagande av latrin. I ansökan anger du vilken typ av kompost som hushållet tänkt använda, hur komposten ska skötas samt hur den färdiga komposten kommer att användas.

Ärendet handläggs inom sex veckor från det datum då en komplett ansökan kommit in. Beslutet är sedan giltigt i 5 år.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret ta ur en avgift för handläggning av ärendet. Taxan är fastställd av Kommunfullmäktige.

Hämtning av latrin

Har du inte möjlighet att kompostera och omhänderta latrin inom din egna fastighet ska du i stället kontakta kommunens entreprenör som då hämtar din latrin mot en avgift.

Beställ hämtning av latrin

Mer information

Informationsblad kompostering av latrin

Avloppsguiden

Taxa

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-03-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.