Våld i nära relationer

Lever du med våld i nära relationer? På socialförvaltningen i Danderyd kan både våldsutsatta och våldsutövare samt barn som lever med våld i nära relationer få hjälp och stöd. Vi hjälper dig också med frågor gällande boende, ekonomiskt bistånd och andra former av insatser.

Kontakta socialförvaltningen

Du kan kontakta oss anonymt. Under kontorstid ring socialförvaltningens växel på Danderyds kommun som slussar dig vidare till rätt person. Kommunens växel: 08-568 910 00.

Efter kontorstid kontaktar du socialjouren: 08-410 200 40.

Bild med text: Lämna sidan snabbt!

Våld är aldrig ok!

Våld i nära relationer kan handla om hot, tvångssex, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll. Om du är utsatt, om du utövar våld, om det förekommer våld i din familj eller om du orolig för någon du tror är utsatt så finns det hjälp att få! Du är inte ensam.

Alternativ till våld Täby (ATV)

ATV är ett behandlings- och kompetenscenter för våld i nära relationer. ATV erbjuder stöd och behandling till män och kvinnor som har ett vålds- och aggressionsproblem eller blir utsatta för våld i en nära relation. De erbjuder också stöd till barn och unga som upplevt detta våld.

Du kan själv kontakta ATV via telefon 08-768 11 12 eller via mejl

Mejla till ATV

Kvinnojouren Täby/Danderyd

Kvinnojouren erbjuder kvinnor och barn ett skyddat boende dit kvinnor kommer efter kontakt med socialförvaltningen och ett beslut om placering. Här ges även samtalsstöd till kvinnor som känner oro och utsatthet och till anhöriga till personer som utsatts. Kvinnojouren arbetar också förebyggande genom att bland annat erbjuda föreläsningar eller utbildningar på skolor, företag och organisationer.

Telefonnummer: 08-768 32 10
E-post: info@kvinnojourentabydanderyd.se
Utförlig information om Kvinnojouren Täby/Danderyd

Hedersrelaterat förtryck och våld

Du som är mellan 13 och 26 år och som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan kontakta Origo som är Stockholms läns myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Yrkesverksamma som genom sitt arbete möter unga i en hederskontext kan också kontakta Origo för att få vägledning och konsultation i enskilda ärenden. På Origo arbetar kuratorer, barnmorska och polis med särskild kompetens på området. Alla insatser från Origo är kostnadsfria.

Telefonnummer: 020-25 30 00
E-post: origo@stockholm.se
Utförlig information om Origo

Barnahus Stockholm Nord

Barnahus Stockholm Nord tar emot barn/unga som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relation. De brott som främst avses är misshandel (fysisk och psykisk), olaga hot, fridskränkning, sexualbrott, barnfridsbrott samt hedersrelaterade brott. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år, med särskilt fokus på barn under 15 år som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relationer.

Om du misstänker att ett barn utsätts för brott/övergrepp eller på annat sätt far illa ska du anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten agerar vidare utifrån anmälan. De kan till exempel göra en polisanmälan och se till att ärendet går vidare till Barnahus.

Telefontider är mån – tors 08.45 – 16.15, fre 08.45 – 16.00

Kontakta oss på 010-444 05 80

barnahusstockholmnord@sigtuna.se

Utförlig information om Barnahus Stockholm Nord

Vid akuta behov ring 112

För dig som utövar eller riskerar att utöva våld

Vad känner du till om våld i nära relationer? Operation kvinnofrid har gjort en kort film som riktar sig till personer i som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med filmen är att motivera målgruppen till att söka hjälp att förändra sitt våldsamma beteende:

Film: Välj att sluta

För dig som riskerar att skada den du älskar finns en telefonlinje, telnr 020-555 666. Samtalet är gratis, anonymt och syns inte på telefonräkningen.

Läs mer om Välj att sluta

Andra bra webbplatser för dig som utsätts för våld

jagvillveta.se

Kvinnofridslinjen

Mansjouren

Operation Kvinnofrid

Terrafem

Storasyster.se

Stödlinjen för män

Uppdaterad: 2023-05-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.