Plats för avfallshämtning

Det är många aspekter som behövs tas hänsyn till vid planering av avfallsutrymmen, både vad gäller arbetsmiljö för de som hämtar avfallet och frågor om vad som är bygglovspliktigt. Här finner du vägledning och information om vad som gäller och vad som är viktigt att tänka på när du vill bygga eller ändra ditt avfallsutrymme i Danderyds kommun.

Behövs bygglov eller inte?  

Löst ställda avfallskärl 

  • På småhusfastigheter krävs det inte bygglov för att placera löst ställda avfallskärl på den egna fastigheten. 
  • På andra fastigheter än småhusfastigheter krävs det bygglov för att placera fler avfallskärl om de tillsammans upptar en yta av mer än 4 kvm på marken. Det krävs även bygglov om avfallskärlen har en högre höjd än 1,6 meter. I enskilda fall kan kärl med en högre höjd än 1,6 meter bedömas lovfria. Ta gärna kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret för bedömning. 
  • På stora fastigheter med flera flerbostadshus på en och samma fastighet kan det i enskilda fall bedömas lovfritt att på fastigheten ha flera platser för lovfria avfallslösningar. 
  • Det krävs inte bygglov för att bygga in dina löst ställda avfallskärl med väggar och/eller tak om ovansida tak blir max 1,6 meter från befintlig mark. Lovfriheten för inbyggnad gäller kärl som är uppförda inom ramarna för lovfri uppställning.   

Kärlskåp 

  • Det krävs bygglov för kärlskåp om de tillsammans upptar mer än 4 kvm på marken. Det krävs även bygglov för kärlskåp som har en högre höjd än 1,6 meter. I enskilda fall kan kärl med en högre höjd än 1,6 meter bedömas lovfria.   

Bottentömmande/krantömmande behållare 

  • Att installera max två bottentömmande/krantömmande behållare på en fastighet kräver inte bygglov. På stora fastigheter med flera flerbostadshus på en och samma fastighet kan det i enskilda fall bedömas lovfritt att på fastigheten ha flera platser för lovfria avfallslösningar. 

Miljöhus mm 

  • Att bygga ett miljöhus, återvinningsrum eller annan byggnad avsedd för avfallshantering kräver bygglov. 

Avfallscontainer 

  • Att ställa upp en permanent avfallscontainer kräver bygglov. 
  • Att ställa upp en avfallscontainer på egen fastighet längre tid än 6 månader kräver bygglov. 

Undantagsvis krävs det inte bygglov för småhusfastigheter att placera max 2 containrar med en längd om max 10 meter per modul i en våning. Undantaget gäller förutsatt att modul placeras på egen tomt minst 4,5 meter från tomtgräns under byggtiden.  

Sopsug 

  •  Att installera en stationär eller mobil sopsug kräver inte bygglov. 

Att tänka på om du ska bygga eller göra om en plats för dina avfallskärl

Planering av avfallsutrymmen bör göras noggrant eftersom de påverkar avfallshanteringen i många år framöver. Här kan du läsa om vad som gäller för villaägare respektive fastighetsägare av flerfamiljshus och verksamheter. Ta även del av vårt informationsblad om hur du får placera ditt avfallskärl när det kommer till underlag, trösklar och andra arbetsmiljörelaterade frågor.

Vid nybyggnationer av avfallsutrymme behöver du tänka på att avfallsutrymmet bör vara tillräckligt stort för att erbjuda full sortering av avfallsfraktioner som exempelvis matavfall, restavfall, förpackningar, elavfall och grovavfall. Fastighetens behov avgör hur stort avfallsutrymme som behövs. Eftersom olika avfallsfraktioner kan hämtas vid olika tillfällen innebär det att hämtningsfordon kan komma flera gånger i veckan till samma avfallsutrymme.  
  
I Danderyds kommun följer vi Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymme vid utformning, dimensionering och annat. Därtill behövs kommunens avfallsföreskrifter om dragväg, transportväg med mera uppfyllas.   
  
För att få till en god avfallshantering vid ny- och ombyggnationer ska kommunens avfallsverksamhet kontaktas. Detta kan göras antingen inför en bygglovsansökan eller genom remiss från bygglovsenheten. Om du är osäker är det bäst att kontakta i förväg.

Handbok för avfallsutrymmen 2023.pdf

Om placering av avfallskärl

E-tjänst för bygglov

Om du vill söka bygglov, komplettera eller följa ditt ärende kan du göra det direkt via kommunens e-tjänster. Tänk på att du behöver rivningslov för att riva det som du ansökt bygglov för.

E-tjänster

Uppdaterad: 2024-07-01