Installation av matavfallskvarn

I Danderyds kommun är det inte tillåtet att installera avfallskvarn i kök. Köksavfallskvarnar är förvisso ett bekvämt sätt att bli av med sitt matavfall men ger stora negativa följder.

Ledningarna både i det egna huset och de kommunala är inte byggda för att ta emot denna typ av avfall. Fettstopp och bildande av giftiga gaser ökar i omfattning.

Miljömässigt går en stor del av de nyttigheter som finns i matavfallet förlorade vid denna hantering. Med bakgrund av detta är det förbjudet att ansluta köksavfallskvarnar till det kommunala spillvattennätet.

Uppdaterad: 2022-06-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.