Installation av matavfallskvarn

I Danderyds kommun är det inte tillåtet att installera avfallskvarn i köket i de fall den är kopplad till ledningsnätet. Köksavfallskvarnar är förvisso ett bekvämt sätt att bli av med sitt matavfall men ger stora negativa följder.

Ledningarna både i det egna huset och de kommunala är inte byggda för att ta emot denna typ av avfall. Fettstopp och bildande av giftiga gaser ökar i omfattning.

Miljömässigt går en stor del av de nyttigheter som finns i matavfallet förlorade vid denna hantering. Med bakgrund av detta är det förbjudet att ansluta köksavfallskvarnar till det kommunala spillvattennätet.

Nya regler för avfallskvarn till ledningsnätet

I december 2022 fattade regeringen ett beslut om nya regler som börjar gälla 1 januari 2024. Från och med då är sortering av matavfall med avfallskvarn till ledningsnätet inte längre godkänt. Detta beslut kommer påverka de fastigheter som har avfallskvarnar som går till avloppet. 

Avfallskvarn till tank

Att ha avfallskvarnar kopplade till en enskild tank kommer fortsättningsvis vara ett godkänt system. Installation av dessa anläggningar behöver bygglov och du behöver samråda med kommunens avfallshämtare för att säkerställa att hämtningsförfarandet uppfyller regler kring arbetsmiljö och liknande. 

Uppdaterad: 2024-01-26

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.