Akut hjälp och krishantering

Om du behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer för akuta situationer som brand, akuta psykiska problem, hjälp vid missbruk och krishantering.

Polis, brandkår och ambulans - Ring 112

Socialjouren

Vid akuta situationer kvällar och helger kan du som är boende i Danderyd, Norrtälje, Täby, Vaxholm, Österåker, Lidingö eller Vallentuna få råd och stöd av Socialjouren nordost. Socialjouren arbetar nära både polis och andra berörda myndigheter. Du kan vara anonym om ditt samtal gäller en annan person.

Telefon 08-410 200 40
Måndag-torsdag 16.15 - 02.00
Fredag 14.00 - 02.00
Lördag-söndag 15.00 - 02.00
Dag före helgdag 12.00-02.00

Arbetsdagar före helgdagar stänger Kontaktcenter kl. 14.00.

1 januari Nyårsdagen
6 januari Trettondagen
29 mars Långfredagen
31 mars Påskdagen
1 april Annandag påsk
1 maj Första maj
9 maj Kristi himmelsfärds dag
19 maj Pingstdagen
6 juni Sveriges nationaldag
22 juni Midsommardagen
2 november Alla helgons dag
25 december Juldagen
26 december Annandag jul

Fax till socialjouren nordost: 08-758 17 22.

Söker du akut stöd och hjälp under kontorstid vardagar ringer du Danderyds kommuns huvudnummer 08- 568 910 00 och väljer svarsval 1.

Akuta psykiska problem

Aleris Psykiatri Jourenheten Nordost kan nås per telefon dygnet runt årets alla dagar. Besök bokas endast via telefon eller via remiss.

Ring Aleris Psykiatri: 08-128 899 00.

Aleris Psykiatri

Akut hjälp för missbruk

Ring St Görans beroendeakut 08-123 459 00
St Görans beroendeakut

Ring PRIMA Marias akutmottagning 08-684 00 400
PRIMA Marias akutmottagning

Ring Maria Ungdom 08-123 474 10
Maria Ungdom

Råd om vård

Du kan ringa vårdguiden dygnet runt om du har frågor om sjukdomar eller vård. Sjuksköterskorna som svarar kan bedöma ditt behov av vård och hänvisa dig till rätt vårdmottagning om det skulle behövas.
Ring Vårdguiden 1177

BRIS

Till Bris kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Ring Barnens hjälptelefon BRIS 116 111

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Ring BRIS vuxentelefon 077-150 50 50

BRIS för vuxna om barn

Kvinnojour

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Ring Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Mansjour

Ring mansjouren 08-30 30 20

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Du kan ringa Brottsofferjouren och vara anonym om du vill.
Ring Brottsofferjouren 116 006

Information vid allvarliga olyckor och kriser - Ring 113 13

Kristeam och krishantering

Om det sker en större olycka eller katastrof i Danderyds kommun aktiveras gruppen Psykiskt och socialt omhändertagande (Posom), för att organisera stöd och hjälp till drabbade.

Gruppen består av representanter från kommunen, räddningstjänsten, polisen, primärvården, kyrkan och civilförsvarsföreningen. Vid en större olycka eller katastrof i kommunen eller där kommuninvånare är berörda fungerar gruppen (Posom) som styrgrupp för att organisera stöd och hjälp till drabbade och deras anhöriga. Gruppen ska leda och samordna omhändertagandet, aktivera stödpersoner, organisera stödcentra, handha information och praktiska frågor.

Krisledningsgruppen
Krisledningsgruppen svarar för den övergripande planeringen, anger riktlinjer och tydliggör ansvarsfördelningen i ett akut läge. I gruppen finns socialdirektören, räddningschefen från Storstockholms räddningstjänst, närpolischefen samt chef för posom. Vid behov knyts även andra nyckelpersoner till gruppen.

Krisstyrgruppen
Styrgruppen planerar och genomför utbildning och fortbildning samt svarar för information till stödpersonerna. I gruppen finns representanter för kommunala förvaltningar, brandförsvaret, civilförsvarsföreningen och kyrkan. Posomchefen leder arbetet och är sammankallande i gruppen. I akuta krissituationer ansvarar styrgruppen för posoms operativa insatser.

Stödcenter
Stödpersonernas uppgift är att finnas till hands och ge medmänskligt stöd. På stödcentret kan drabbade (ej skadade) och anhöriga få psykologiskt, socialt och materiellt stöd.

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2024-02-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.