Frågor och svar om mottagandet av barn och elever från Ukraina

De barn och elever från Ukraina som har flytt kriget och som nu kommer till Sverige omfattas av EU:s så kallade massflyktsdirektiv. Direktivet ger dem rätt att vistas i landet och att ta del av förskola, skola och fritidshem här. Här ges en översiktlig bild av hur det mottagandet ser ut i Danderyd.

1. Får barnen som nu flytt från Ukraina plats på förskola i Danderyd?

Barn som omfattas av massflyktsdirektivet erbjuds plats på förskola om de är i behov av det. För att ansöka om plats används den e-tjänst som är framtagen för just denna grupp barn. Där anger barnets vårdnadshavare, god man eller kontaktperson några olika förskolor som barnet önskar plats på. 

Ansökan om plats i förskola för barn från Ukraina

2. Vad gäller för de elever som kommer från Ukraina och som vill gå i skola i Danderyd?

Barn och ungdomar under 18 år från Ukraina, som kommer till Danderyds kommun utifrån EU:s massflyktsdirektiv, erbjuds plats i skola, även innan de fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller ansökt om asyl i Sverige. Eleverna får en hemskola utifrån närhetsprincipen.

Under våren 2022 placerades elever från Ukraina i förberedelseklassen Passagen på Kevingeskolan. Den verksamheten avvecklades i juni 2022.

3. Vad ska ukrainska elever som vill gå i skola i Danderyd göra?

Elevens vårdnadshavare, god man eller kontaktperson ska ansöka om plats på grundskola eller gymnasieskola via den e-tjänst som är framtagen för just denna grupp barn. De kommer sedan att kontaktas av en handläggare från bildningsförvaltningen.

Ansökningar om placering på förskola eller skola som görs under sommaren, kommer att behandlas i mitten av augusti. En handläggare från bildningsförvaltningen kommer att höra av sig efter det.

Ansökan om plats i skola för dig som är ny i Sverige

4. Kan de ukrainska eleverna välja fritt vilken skola de vill gå i?

Det är den relativa närhetsprincipen som avgör vem som får plats på en specifik skola. Det gäller alla elever som söker till en kommunal skola i Danderyd. Det är inte säkert att det finns plats på den skola som ligger allra närmast.

När det är fler sökande än det finns platser på en kommunal skola i Danderyd, är det den relativa närhetsprincipen som avgör vem som får en plats och inte.

5. Vad händer med Passagen?

Under våren 2022 när det kom många elever samtidigt från Ukraina, fanns en möjlighet för dessa elever att gå i förberedelseklassen Passagen på Kevingeskolan. Den verksamheten avvecklades i somras.

Syftet med Passagen var att introducera de ukrainska eleverna till det svenska skolsystemet och ge dem kunskaper i bland annat det svenska språket, samtidigt som det fanns studiehandledare som talar ukrainska på plats i klassrummet. Efter omkring åtta veckor i Passagen påbörjades utslussningen till elevens ordinarie skola. 

6. Vad gäller för fritidshem?

Elever som behöver tillsyn före eller efter skoldagen kan få det. Fritidshemmen håller vanligen öppet mellan kl 07:15 och kl 17:15. Anmälan om plats på fritids görs efter att eleven ansökt om skolplats och i samband med ett inskrivningssamtal. Om eleven behöver fritidsomsorg är det bra om det anges redan i samband med ansökan om skolplats.

7. Vad gäller för elever som vill börja i gymnasieskolan i Danderyd?

Eleven ansöker om plats i gymnasieskolan via den nya e-tjänsten för just dessa elever. Eleven kontaktas sedan av en handläggare från bildningsförvaltningen. För elever som inte behärskar det svenska språket erbjuds ett introduktionsprogram på gymnasieskolan Rudbeck i Sollentuna.

Ansökan om plats i skola för dig som är ny i Sverige

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-08-17