Sjövägen avstängd för trafik under vecka 13

2019-03-25 16:31

På grund av ett schaktarbete kommer Sjövägen att vara helt avstängd för trafik under vecka 13. För att arbetet skall kunna utföras så smidigt som möjligt behöver vägen vara fri från trafik mellan 08:00-17:00. Inga driftstörningar i vattenleveransen planeras, berörda informeras separat.

För frågor kontakta Veolia:

Lantmäteri, kart- och mättjänster

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Mätsticka och gammal karta
Kart- och mätavdelningen är en del av Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyds kommun. Här kan du beställa kartmaterial när du ska ansöka om bygglov eller borra bergvärme. Kartorna skickas med e-post eller med vanlig post. Här kan du också beställa olika typer av mätuppdrag.