Begränsad framkomlighet på Ynglingavägen

2019-02-21 16:42

På grund av ett arbete på det kommunala VA-nätet kommer framkomligheten att vara begränsad på Ynglingavägen under vecka 9 och 10.

Buller och luftkvalitet

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Bullermätning vid gata
För att vi ska trivas och må bra är det viktigt att inomhusmiljön så väl som utomhusmiljö är tillfredställande.

Danderyds kommun är med i Östra Sveriges läns luftvårdsförbund. På luftvårdsförbundets webbplats hittar du information om hur kvaliteten på utomhusluften i Stockholmsområdet ser ut just nu.

Östra Sveriges luftvårdsförbund

Mer information

Boendemiljö

Eldning

Radon