Planerat strömavbrott i Mörby Centrum 19 dec, kl: 00:00 - 02:00.

2018-12-18 10:05

Onsdagen den 19 dec kl: 00:00 - 02:00 sker ett planerat strömavbrott i Mörby centrum. Avbrottet beror på arbeten som E.ON utför i elnät i kommunen.

Frågor hänvisas till E.ON:s driftenhet:

E-post:
Tele: 0771-22 24 24, (0771-88 00 22 efter kl: 18.00)

Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Giftfri förskola

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Danderyds kommun har påbörjat ett arbete för att minimera barns exponering för farliga kemikalier i förskolemiljön. Barn är extra känsliga och utsatta därför är förskolemiljön prioriterad.

Barns kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, är inte färdigutvecklade. Barn har också tunn och ömtålig hud. De andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. När de utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen får de i sig mer i förhållande till sin vikt. Barnen genom­går känsliga och viktiga utvecklingsstadier, vilka kan påverkas av kemikalierna.

Tips för en giftfriare miljö för våra barn

 • Rensa bort gamla plastleksaker, framförallt mjuka och kladdiga
 • Rensa bort leksaker som doftar eller luktar
 • Var observant på kemikalier i färger i till exempel träleksaker
 • Rensa bort elektronik som leksaker
 • Tvätta gosedjur innan användning
 • Rensa bland pysselsaker
 • Fasa ut användningen av plast som är i kontakt med barnens mat
 • Fasa ut användningen av konservburkar
 • Använd inte teflonstekpannor eller kastruller
 • Välj ekologisk mat
 • Undvik dammbildning och städa och korsvädra ofta
 • Tvätta textiler och kläder innan de används första gången

Projekt Giftfri förskola i Danderyd

Arbetet med att skapa en så bra och giftfri miljö som möjligt på alla förskolor är prioriterat i kommunen, därför har projektet Giftfri förskola genförts. Inventering utförs successivt för att tar reda på hur det ser ut med kemikalier på kommunens kommunala och fristående förskolor. I samband med inventeringarna erbjuds utbildning till personal och föräldrar kring kemikalier i vardagen. Inventeringsresultatet ligger sedan till grund för individuella åtgärdsprogram för varje besökt förskola och användas  vid exempelvis miljö- och hälsotillsyn.

Mer information

Tips Giftfri förskola Danderyd

Kemikaliesmart förskola - Håll Sverige Rent

Giftfri förskola Naturskyddsföreningen

Giftfri förskola Sundbybergs kommun


Handlingsplan för en giftfri vardag - Kemikalieinspektionen