Ekebysjöns naturreservat

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

Ekebysjöns vattenyta
Ekebysjön och det intilliggande området består av många olika typer av vegetation.

Här finns allt från sump- och kärrmark via beteshagar och slåtterängar till torr hedvegetation och  berghällar. Varje vegetationsområde har sitt specifika växt- och djurliv, flera utgör livsmiljöer för hotade eller fridlysta arter.

Naturreservatet blev till 2008 tack vare den mängd av ovanliga arter av sjöfågel som valt sjön som boplats.

De senaste åren har antalet arter minskat vid sjön. Det kan finnas flera orsaker till fåglarnas tillbakagång.  Vi söker för närvarande orsaken till problemet och hoppas kunna åtgärda detta under kommande år.

I reservatet är det olagligt att:

  • Framföra motordrivet fordon
  • Göra åverkan på skogen, ris-, ört- eller markvegetationen
  • Medföra okopplad hund
  • Medvetet störa djurlivet
  • Göra upp öppen eld, annat än på anvisad och iordninggjord plats
  • Fiska, tälta eller campa
  • Inplantera för området främmande växt- eller djurarter
  • Rida eller cykla annat än på markerade leder

Ekebysjön naturreservat folder

Ekebysjöns naturreservat beslut

Karta