Planerat strömavbrott i Mörby Centrum 19 dec, kl: 00:00 - 02:00.

2018-12-18 10:05

Onsdagen den 19 dec kl: 00:00 - 02:00 sker ett planerat strömavbrott i Mörby centrum. Avbrottet beror på arbeten som E.ON utför i elnät i kommunen.

Frågor hänvisas till E.ON:s driftenhet:

E-post:
Tele: 0771-22 24 24, (0771-88 00 22 efter kl: 18.00)

Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Alléer

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

En allé av träd längs en bilväg
I Danderyds kommun finns ett 30-tal alléer som består av flera olika trädsorter. Det vanligaste alléträdet är skogslind. Andra trädarter är vårtbjörk, lönn, hästkastanj, ask, oxel, alm och gråal.

De gamla alléerna, som Svalnäs allé, har ett historiskt, kulturellt och biologiskt värde som visar på hur landskapet en gång såg ut. En av de längsta alléerna i kommunen är björkallén längs med Vendevägen. Träden var från början dekorationsträd under Världsutställningen 1930 på Djurgårdsbrunnsvikens norra strand i Stockholm. Träden planterades i Danderyd när världsutställningen tog slut.

Alléträden har ofta lavar, svampar och insekter som lever på och i träden. Därför omfattas alléerna av ett biotopsskydd. Det har tillkommit för att måna om växter och djur vars fortlevnad är hotad. Därför är det viktigt att du kontaktar kommunen om du bor nära en allé och planerar att göra förändringar på din tomt som kan påverka gatuträden.

Alléer Danderyds kommun