Pågående planarbeten

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Box 66, 182 05 Djursholm

I denna karta kan du se vilka planprojekt som pågår runtom i kommunen. Genom att klicka på den röda markeringen får du mer information om detaljplanen och kan ta del av planhandlingar. Det går också att söka efter pågående detaljplaner efter kommundel i listan nedan.

Öppna kartan över pågående planarbeten i fullskärm

 

Danderyd

Busshållplatser mellan E18 och Rinkebyvägen

Gropen - bostäder vid Gamla landsvägen Danderyd 3:95

Kabbelekan 14, f.d. Solgården - Särskilt boende

Kevingeskolan - ny skola

Kraftledningen 1 m.fl. - bostadsbebyggelse

Nora Torg - utveckling av torg och nya bostäder

Nytt badhus vid Mörby

Skeppet 10 - parkering och upphävande av fastighetsplan

Skeppet 12 - bostäder Kevinge strand  

Vågen och del av Svärdet - bostäder och handel

Bulten 9 - utökad byggrätt för bilhandel 

Kanoten 9 - tomtdelning        

Djursholm

Breidablik 8 och 9 - komplementbyggnad Villa Pauli      GRANSKNING PÅGÅR

Café Ekudden - utökad caféverksamhet

Djursholms torg - bostäder och park

Ekeby - LSS-boende inom del av Djursholm 2:218

Ginnungagap - särskilt boende och korttidsboende

Gymnasiet 1 - Program för utveckling av skolområdet och idrottsplatsen

Svea 1 - LSS-boende och bostäder

Tennisanläggning inom del av Djursholm 2:421

Folkvang 10 - tomtdelning Sveavägen       

Gautiod 10 - Stenbocksvägen    

Jarl 14 - tomtdelning Frejavägen

Reidmar 7 och 8 - flerbostadshus och förskola

Svitiod 41 - tillbyggnad Viktor Rydbergs gymnasium 

Enebyberg

Enebyängen del av Djursholm 2:335 m.fl. - bostäder och planskild korsning

Brageskolan Orren 30 m.fl. - utbyggnad av skola och idrottshall

Returpark vid Enebybergsvägen, del av Danderyd 2:143

Östra Eneby torg - bostäder, förskola, torg - planarbetet har avbrutits.

Tranan 10        GRANSKNING PÅGÅR

Stocksund

Calles klimp 8 - flerbostadshus på Invernessvägen

Invernessbacke 8 - flerbostadshus på Invernessvägen

Ståthållaren 4 - flerbostadshus på Trappvägen

Tranholmen 1:92 - ny förskola på Tranholmen

Stocksundsskolan - utbyggnad

Byråingenjören 3 - tomtdelning