Vattenleverans åter: Edsviksvägen 120 samt närliggande adresser

2018-11-14 09:28

Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Vattenleverans åter: Anundstigen 1-5, Karlsrovägen 26-28, Kraftvägen 1-7, Stenkroksvägen 8-16, Bergavägen 11 & 13 samt Falks väg 34, 36 & 41

2018-11-14 09:16

Läckan är lagad och vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Skolval till årskurs 7

Kontaktinformation

Frågor om skolval

Växeln: 08-568 910 00

Frågor och svar

Frågor och svar om skolval

Inloggning e-tjänst förskola och skola

Alla elever som är folkbokförda i Danderyd ska göra ett skolval till årskurs 7. Detta gäller oavsett om man vill gå i en kommunal eller fristående skola, i Danderyd eller i någon annan kommun.

Skolval till Danderyds kommunala skolor

Huvudprincipen i skolvalet är vårdnadshavarnas ska göra ett val av skola. Detta görs via vår e-tjänst, där du anger ett första-, andra- och tredjehandsalternativ. När skolvalet är avslutat fördelas platserna först bland de som bor i Danderyd och har skolan som förstahandsval.

Ibland är det dock fler förstahandssökande än det finns platser. Då fördelas platserna efter närheten till skolan. Fortfarande prioriteras de som är skrivna i Danderyds kommun. De som inte fått plats på sitt förstahandsval hänvisas till sitt andrahandsval, och så vidare.

Antagningsordning

Kommunen har i första hand ansvar för att erbjuda plats till elever som är bosatta i Danderyd. Elever bosatta i andra kommuner antas i mån av plats.

Följande antagningsordning gäller för elever bosatta i Danderyd:

  1. Förstahandsval
  2. Andrahandsval
  3. Tredjehandsval
  4. Danderydselev som inte har någon plats

Särskilda skäl

Undantag kan göras från ordinarie antagningsregler för elever som har särskilda skäl att gå i en viss skola. Det kan till exempel röra sig om sociala eller psykologiska skäl eller funktionshinder.

Sådana ansökningar prövas i varje enskilt fall i en elevhälsokonferens (eller motsvarande) under rektorns ledning. Det är rektorn i den skola som eleven söker till som beslutar om det särskilda skälet ska ge förtur eller inte.

Närhetsprincipen

Om antalet platser i en skola inte räcker till för antalet förstahandssökande så gäller närhetsprincipen. Det innebär att den som bor närmast har förtur.

Avståndet mäts fågelvägen. Miljö-och stadsbyggnadskontorets digitala kartor och avståndsmätning används som underlag. Mätning görs av Bildnings- och omsorgsförvaltningen från närmaste fastighetsgränser mellan skolan och adressen där eleven är folkbokförd.

Information om skolplacering

Det är rektorn som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Alla placeringar i skolorna i Danderyd är klara under första halvan av mars. Då skickas placeringsbesked till vårdnadshavarnas e-postadresser.

Skolval till fristående skolor

Antagning till fristående skolor i Danderyd görs enligt samma antagningsregler och i samma e-tjänst som för de kommunala skolorna. Dessa skolor behöver inte ta hänsyn till i vilken kommun som barnet bor, utan utgår endast från första-, andra och tredjehandsalternativet.

Vill du har plats på en fristående skola i en annan kommun måste du ta kontakt med den aktuella skolan för att själv söka plats där.