Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Flerspråkighet i förskolan

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

förskola trångt
Här samlar vi material för dig som arbetar med flerspråkiga barn i förskolan.

Rutiner vid placering av nyanlända barn i förskolor i Danderyds kommun

Broschyr med information om förskolan och föreskoleklassen för nyanlända. - Finns att ladda ner på 14 olika språk.

Klädlista på olika språk

Lista över de kläder barnen behöver ha med sig till förskolan

Klädlista - svenska

Klädlista - engelska

Klädlista - arabiska

Infektioner vid förskolestart - Föräldrainformation

Infektioner - arabiska

Infektioner - bosniska

Infektioner - engelska

Infektioner - ryska

Infektioner - somaliska

Infektioner - spanska

Infektioner - svenska

Språkutveckling

Broschyr om barns språkutveckling - Vikten av att läsa och utveckla modersmålet.

Finns att ladda ner på 51 olika språk.

Ett starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet. I filmen ”Hitta språket!” får föräldrar enkla, lekfulla och roliga exempel på vad de själva kan göra i vardagen för att sätta fart på barnets språk. Filmen handlar om språkutveckling 0-5 år och finns översatt till flera språk

http://www.kodknackarna.se/hitta-spraket-film-sprakutveckling-barn/languages/