Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Flerspråkighet i förskolan

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

förskola trångt
Här samlar vi material för dig som arbetar med flerspråkiga barn i förskolan.

Rutiner vid placering av nyanlända barn i förskolor i Danderyds kommun

Broschyr med information om förskolan och föreskoleklassen för nyanlända. - Finns att ladda ner på 14 olika språk.

Klädlista på olika språk

Lista över de kläder barnen behöver ha med sig till förskolan

Klädlista - svenska

Klädlista - engelska

Klädlista - arabiska

Infektioner vid förskolestart - Föräldrainformation

Infektioner - arabiska

Infektioner - bosniska

Infektioner - engelska

Infektioner - ryska

Infektioner - somaliska

Infektioner - spanska

Infektioner - svenska

Språkutveckling

Broschyr om barns språkutveckling - Vikten av att läsa och utveckla modersmålet.

Finns att ladda ner på 51 olika språk.

Ett starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet. I filmen ”Hitta språket!” får föräldrar enkla, lekfulla och roliga exempel på vad de själva kan göra i vardagen för att sätta fart på barnets språk. Filmen handlar om språkutveckling 0-5 år och finns översatt till flera språk

http://www.kodknackarna.se/hitta-spraket-film-sprakutveckling-barn/languages/