Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Förskola och pedagogisk omsorg

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Norra Åsgårds förskola
I Danderyds kommun finns förskolor och pedagogisk omsorg för barn mellan 1 och 5 år. Verksamheterna drivs som kommunala eller fristående verksamheter, där de fristående till exempel är föräldrakooperativ eller ekonomiska föreningar.

Frågor och svar om e-tjänst, förskola och skola

Här hittar du svar på vanliga frågor om förskolor i Danderyds kommun.

Ansök om förskoleplats

E-tjänst för ansökan om förskoleplats

Förskolor i kommunen

Hitta förskola

Förskolor och pedagogisk omsorg med lediga platser

Lediga platser

Hitta och jämför förskola

 

Välj förskola eller pedagogisk omsorg

 

Avgiftsfri allmän förskola

Alla barn i Danderyds kommun erbjuds allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Förskolan omfattar max 525 timmer per år och är helt frivillig. Det kostar ingenting att delta i verksamheten (inga måltider ingår). Skolformen regleras i skollagen (2010:800).

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

I Danderyd finns pedagogisk omsorg för barn 1-5 år i fristående regi. Barnen tas om hand i anordnarens egna hem där det också kan finnas anställda. Ofta samarbetar flera dagbarnvårdare inom ett geografiskt område.

Verksamheten ska stimulera barnens utveckling och fortsatta lärande. Pedagogisk omsorg är inte en skolform enligt skollagen (2010:800) och styrs därför inte av förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2010). Däremot ska verksamheten följa de allmänna råd som Skolverket tagit fram. 

Omsorg då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Föräldrar i Danderyds kommun som har barn mellan 1 år och 13 år kan efter prövning beviljas omsorg på tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Det krävs att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Ansökan görs på särskild blankett. En noggrann prövning av omsorgsbehovet görs i varje enskilt fall av Bildnings- och omsorgsförvaltningen.

Ansökan om omsorg då förskola eller fritidshem inte erbjuds 

Giftfri förskola

Danderyds kommuns arbete för att minimera exponering för farliga kemikalier i förskolan 

Förskoleappen

Samtliga förskolor i kommunal regi i Danderyd är anslutna till Förskoleappen.

Förskoleappen är i första hand ett dokumentationsverktyg för pedagogerna på förskolan, i syfte att synliggöra och utveckla förskolans pedagogiska processer. Det är även en möjlighet för vårdnadshavare att ta del av förskolans inre arbete med läroplanen och det egna barnets dokumenterade lärprocesser.

Föräldrar med barn i förskolan får ett konto och kan logga in för att ta del av den dokumentation och information som förskolan publicerar.
Förskoleappens applikation finns att ladda ner kostnadsfritt i till iOS och Android enheter.

Det finns även möjlighet till inloggning i en internetläsare, www.forskoleappen.se.

Manual Förskoleappen för föräldrar