Fribergaskolan stänger idag torsdag

2019-03-21 11:19

På grund av en vattenläcka på Mörbyhöjden behöver vi idag torsdag stänga Fribergaskolan. För mer information om läget se Veolias hemsida

https://www.veolia.se/du-som-ar-kund/driftinformation-varme-och-vatten

2019-03-21 Vattenläcka Mörbyhöjden 23

2019-03-21 10:57

Vi har för närvarande en vattenläcka på Mörbyhöjden 23. Flera abonnenter berörs och kan uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten. Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda.

Grundskola

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Barn som springer
I Danderyds kommun finns grundskolor, både kommunala och fristående, för barn mellan sex och sexton år. Allmän skolplikt gäller från sex års ålder när ditt barn ska börja förskoleklass.

Frågor och svar om e-tjänst, förskola och skola

Här hittar du svar på vanliga frågor om skolor i Danderyds kommun

Du som förälder väljer den skola som passar er bäst oavsett om det är en kommunal eller en fristående verksamhet. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obilgatorisk och inte längre en frivillig skolform.

Grundskolor i kommunen

Hitta grundskola

Hitta och jämför grundskola

Välj grundskola och fritidshem

 

Förskoleklass

Höstterminen det år barnet fyller sex år ska barnet börja i förskoleklass. Förskoleklass är en obligatorisk skolform som ingår i det offentliga skolväsendet och har en gemensam läroplan med grundskolan, Lgr 11. Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Grundskola

Grundskolorna i kommunen har olika pedagogiska inriktningar. Vid tre av skolorna finns särskolor.

SchoolSoft

SchoolSoft förenklar kommunikationen mellan hem och skola genom att ge elever och föräldrar tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt. Programmet är helt webbaserat och finns även som app.

 

Vid inloggningsproblem eller om du inte har några inloggningsuppgifter; kontakta din skola.