Läsårstider och ledigheter

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Stocksunds skolgård
Här finns läsårstider för de kommunala grundskolorna. De fristående skolorna brukar följa samma tider.

Vårterminen 2019

8 januari: terminens första dag
25 februari - 1 mars (vecka 9): sportlov
15 april - 18 april (vecka 16): påsklov
1 maj: lov
30 - 31 maj (Kristi himmelsfärd): lov
6 - 7 juni (Sveries nationaldag): lov

12 juni: terminens sista dag

Därutöver väljer skolorna själva två valfria studiedagar under vårterminen.

Höstterminen 2019

19 augusti: terminens första dag
28 oktober – 1 november (vecka 44): höstlov
19 december: terminens sista dag

En studiedag tillkommer under terminen, datum beslutas av rektorn vid respektive skola.

Vårterminen 2020

8 januari: terminens första dag
24 februari – 28 februari (vecka 9): sportlov
6 april – 13 april (vecka 15): påsklov
1 maj: lov
21-22 maj (Kristi himmelfärd): lov
11 juni: terminens sista dag

En studiedag tillkommer under terminen, datum beslutas av rektorn vid respektive skola.

Datum för nationella prov

Årskurs 3
Årskurs 6
Årskurs 9

Ansökan om ledighet

De kommunala skolorna i Danderyd har en gemensam blankett för ansökan om ledighet från skolarbete. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten.

Ansökan om ledighet från skolarbete

De fristående skolorna har andra rutiner, kontakta skolan direkt.

Regler vid längre utlandsvistelse

Om en elev med skolplikt kommer befinna sig utomlands under en längre period, minst en termin eller 6 månader, men fortfarande är folkbokförd i Danderyd, ska vårdnadshavaren göra en ansökan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse.

Enligt skollagen upphör skolplikten vid längre utlandsvistelse och därmed upphör kommunens ansvar för skolpliktens genomförande.

För att ansöka om skolpliktens upphörande kontakta bildningsförvaltningen.

Utbildningsnämnden beslutade den 16 november 2018 att Danderyds kommun inte ska bevilja några nya ansökningar om att flytta med sig sin skolpeng vid skolgång utomlands. Tidigare fattade beslut gäller under den tidsperiod som anges i beslutet.