Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Läsårstider och ledigheter i grundskolan

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Stocksunds skolgård
Här finns läsårstider för de kommunala skolorna. De fristående skolorna brukar följa samma tider.

Vårterminen 2018

Terminens första dag: 9 januari
Sportlov: 26 februari - 2 mars (vecka 9)
Påsklov: 30 mars - 6 april (vecka 14)
Lov: 30 april och 1 maj
Lov: 10 maj - 11 maj (Kristi himmelsfärd)
Lov: 6 juni (Sveriges nationaldag)

Terminens sista dag: 15 juni

 

Därutöver väljer enheterna själva två valfria studiedagar under läsåret.

Datum för nationella prov läsåret 2017-2018


Årskurs 3

Årskurs 6

Årskurs 9

Höstterminen 2018

Terminens första dag: 20 augusti

Höstlov 29 oktober - 2 november (vecka 44)
Terminens sista dag: 20 december

 

Vårterminen 2019

Terminens första dag: 8 januari
Sportlov: 25 februari - 1 mars (vecka 9)
Påsklov: 15 april - 18 april (vecka 16)
Lov: 1 maj
Lov: 30 - 31 maj (Kristi himmelsfärd)
Lov: 6 - 7 juni (Sveries nationaldag

Terminens sista dag: 12 juni

 

Därutöver väljer enheterna själva två valfria studiedagar under vårterminen.

Ansökan om ledighet

De kommunala skolorna i Danderyd har en gemensam blankett för ansökan om ledighet från skolarbete. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten.

Ansökan om ledighet från skolarbete

De fristående skolorna har andra rutiner, kontakta skolan direkt.

Regler vid ledighet i Danderyds skolor

Riktlinjer och regler för ledighet, fullgörande av skolplikt på annat sätt samt upphörande av skolplikt

Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt med bibehållen skolpeng

Ansökan om skolpliktens upphörande pga varaktig utlandsvistelse