Läsårstider och ledigheter i grundskolan

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Stocksunds skolgård
Här finns läsårstider för de kommunala skolorna. De fristående skolorna brukar följa samma tider.

Höstterminen 2018

Terminens första dag: 20 augusti

Höstlov 29 oktober - 2 november (vecka 44)
Terminens sista dag: 20 december

Vårterminen 2019

Terminens första dag: 8 januari
Sportlov: 25 februari - 1 mars (vecka 9)
Påsklov: 15 april - 18 april (vecka 16)
Lov: 1 maj
Lov: 30 - 31 maj (Kristi himmelsfärd)
Lov: 6 - 7 juni (Sveries nationaldag

Terminens sista dag: 12 juni

 

Därutöver väljer enheterna själva två valfria studiedagar under vårterminen.

Datum för nationella prov

Årskurs 3
Årskurs 6
Årskurs 9

 

Ansökan om ledighet

De kommunala skolorna i Danderyd har en gemensam blankett för ansökan om ledighet från skolarbete. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten.

Ansökan om ledighet från skolarbete

De fristående skolorna har andra rutiner, kontakta skolan direkt.

Regler vid ledighet i Danderyds skolor

Danderyds kommun beviljar inte några nya ansökningar om fullgörande av skolplikt med bibehållen skolpeng. Tidigare fattade beslut gäller med den tidsperiod som anges i beslutet.

Ansökan om skolpliktens upphörande pga varaktig utlandsvistelse