Release på Danderyd.se

2018-05-23 09:57

Onsdagen den 23 maj, kl: 10.00 - 12.00 släpper vi ny funktionalitet på Danderyd.se. Vi ber om ursäkt för eventuella driftstörningar under denna period. Hälsningar webbredaktionen

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Studie- och yrkesvägledning

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Elever i alla skolformer från och med årskurs 1 ska ha tillgång till personal som kan ge vägledning inför framtida utbildnings- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledare informerar elever individuellt eller i mindre grupper om gymnasieskolan. De hjälper eleverna att planera sin framtid och ger dem förutsättningar så att de kan göra ett så väl genomtänkt val till gymnasieskolan som möjligt.

Kontakta respektive skola för att komma i kontakt med studie- och yrkesvägledaren.