Planerat strömavbrott i Mörby Centrum 19 dec, kl: 00:00 - 02:00.

2018-12-18 10:05

Onsdagen den 19 dec kl: 00:00 - 02:00 sker ett planerat strömavbrott i Mörby centrum. Avbrottet beror på arbeten som E.ON utför i elnät i kommunen.

Frågor hänvisas till E.ON:s driftenhet:

E-post:
Tele: 0771-22 24 24, (0771-88 00 22 efter kl: 18.00)

Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Handlingar och protokoll

Handlingar_protokoll_puffbild
Originalprotokollen från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskott och nämnder finns tillgängliga hos respektive förvaltning. Om du har frågor om hur du kan ta del av protokollen, kontakta ansvarig förvaltnings registrator eller nämndsekreterare.

I kommunens mötesportal publiceras protokoll, kallelser med tillhörande handlingar från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna. På grund av sekretess är vissa handlingar inte publicerade. Vissa personuppgifter är borttagna på grund av Dataskyddsförordningen.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Nämndernas sammanträdeshandlingar och protokoll

Byggnadsnämnden handlingar och protokoll

Fastighetsnämnden handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

Kommunstyrelsens produktionsutskott handlingar och protokoll

Kultur- och fritidsnämnden handlingar och protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämnden handlingar och protokoll

Socialnämnden handlingar och protokoll

Tekniska nämnden handlingar och protokoll

Utbildningsnämnden handlingar och protokoll

Valnämnden handlingar och protokoll

Överförmyndarnämndens handlingar och protokoll

Söker du äldre protokoll och möteshandlingar?

Se protokollsidan för respektive nämnd

Kallelsen med tillhörande handlingar

Kallelsen innehåller en lista med de ärenden som ska behandlas under ett sammanträde. Till ärendena finns handlingar (bilagor) som publiceras om det inte strider emot Dataskyddsförordningen eller offentlighets- och sekretesslagen.

När publiceras protokollet?

Protokollen publiceras när de är justerade. Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Efter justeringen ska protokollet granskas enligt personuppgiftslagen innan det kan publiceras på Internet. 

Protokollet finns omedelbart efter justering tillgängligt hos respektive nämnds/styrelses förvaltning. När det har justerats publiceras det på danderyd.se

Se kommunens officiella anslagstavla