Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Danderyds dialogforum

Bor eller arbetar du i Danderyd? Du vet väl att du kan delta i dialogforum och lämna kommentarer och synpunkter på de olika frågor som tas upp.

I Danderyds dialogforum har du möjlighet att komma med förslag och tycka till om kommunens verksamheter och arbete. Det är kommunens beslutsfattande politiker som avgör vilka ämnen och frågor som ska tas upp i dialogforum.