Release på Danderyd.se

2018-05-23 09:57

Onsdagen den 23 maj, kl: 10.00 - 12.00 släpper vi ny funktionalitet på Danderyd.se. Vi ber om ursäkt för eventuella driftstörningar under denna period. Hälsningar webbredaktionen

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Ekonomi och budget

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Många olika faktorer påverkar kommunens ekonomi. Vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november beslutas vad olika verksamheter får kosta kommande år och vilka satsningar som ska göras.

Inkomster

Den största inkomstkällan är kommunalskatten. De avgifter du som nyttjare av olika tjänster betalar för är till exempel vatten och avlopp, barnomsorg, hemtjänst, plats på äldreboende och bygglov. Kommunen får också statsbidrag.

Utgifter

Den största utgiften för kommunen är det vi betalar till skatteutjämningssystemet. Skola samt äldre- och handikappomsorg är andra stora utgiftsposter, följt av barnomsorg.