Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Ekonomi och budget

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Många olika faktorer påverkar kommunens ekonomi. Vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november beslutas vad olika verksamheter får kosta kommande år och vilka satsningar som ska göras.

Inkomster

Den största inkomstkällan är kommunalskatten. De avgifter du som nyttjare av olika tjänster betalar för är till exempel vatten och avlopp, barnomsorg, hemtjänst, plats på äldreboende och bygglov. Kommunen får också statsbidrag.

Utgifter

Den största utgiften för kommunen är det vi betalar till skatteutjämningssystemet. Skola samt äldre- och handikappomsorg är andra stora utgiftsposter, följt av barnomsorg.