Sjövägen avstängd för trafik under vecka 13

2019-03-25 16:31

På grund av ett schaktarbete kommer Sjövägen att vara helt avstängd för trafik under vecka 13. För att arbetet skall kunna utföras så smidigt som möjligt behöver vägen vara fri från trafik mellan 08:00-17:00. Inga driftstörningar i vattenleveransen planeras, berörda informeras separat.

För frågor kontakta Veolia:

Ekonomi och budget

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Många olika faktorer påverkar kommunens ekonomi. Vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november beslutas vad olika verksamheter får kosta kommande år och vilka satsningar som ska göras.

Inkomster

Den största inkomstkällan är kommunalskatten. De avgifter du som nyttjare av olika tjänster betalar för är till exempel vatten och avlopp, barnomsorg, hemtjänst, plats på äldreboende och bygglov. Kommunen får också statsbidrag.

Utgifter

Den största utgiften för kommunen är det vi betalar till skatteutjämningssystemet. Skola samt äldre- och handikappomsorg är andra stora utgiftsposter, följt av barnomsorg.