Vattenleverans åter: Edsviksvägen 120 samt närliggande adresser

2018-11-14 09:28

Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Vattenleverans åter: Anundstigen 1-5, Karlsrovägen 26-28, Kraftvägen 1-7, Stenkroksvägen 8-16, Bergavägen 11 & 13 samt Falks väg 34, 36 & 41

2018-11-14 09:16

Läckan är lagad och vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Skolhälsovårdsjournaler, elevhälsojournaler och BVC-journaler

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

I kommunarkivet slutförvaras journaler från elevhälsovården men också enstaka BVC-journaler. Journalerna omfattas av sekretess vilket innebär att vem som helst inte får ta del av uppgifter ur dem. Om du söker information ur din egen journal, gör helst förfrågan personligen.

För att skydda uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden omfattas informationen i journalerna av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 21 kap. 1 § (2009:400). Innan en journalhandling kan lämnas ut, måste det därför göras en sekretess- och menprövning. Det är därför bäst om du gör förfrågan personligen eftersom det inte är säkert att andra, till exempel föräldrar (om du är myndig), har rätt att ta del av uppgifter i journalen utan ett skriftligt medgivande från dig. Detta för att försäkra att ingen information som du eller någon annan kan lida men av lämnas ut.

Skolhälsovårdsjournal/elevhälsojournal

I kommunarkivet förvarar vi skolhälsovårdsjournaler/elevhälsojournaler för elever som har avslutat sin skolgång i kommunal skola i Danderyds kommun. I Danderyd slutarkiveras journalen i kommunarkivet normalt ett år efter (tänkt) avslutad skolgång. 

Vill du ha uppgifter ur eller en kopia av journalen behöver vi följande uppgifter:

  • Elevens för- och efternamn.
  • Personnummer.
  • Skolans namn.
  • Fullmakt om annan än du själv ska ta del av uppgifterna.
  • Din mottagningsadress.

Barnavårdsjournaler (BVC-journaler)

Barnavårdsjournaler (BVC-journaler) tillhör landstinget och levereras till respektive landstingsarkiv. Vissa enstaka BVC-journaler för barn födda 1960-1979 finns hos kommunarkivet.

Vill du ha uppgifter ur eller en kopia av journalen behöver vi följande uppgifter:

  • Personens för- och efternamn 
  • Personnummer
  • Din mottagningsadress

Kontakta kommunarkivet för att beställa en kopia av din journalhandling eller vaccinationsuppgifter:

 

Telefon: 08-568 919 35.