Kommunens vision

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Cyklister och människor under trafikantdagen
Danderyd ska vara Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Visionen har tagits fram genom seminarier och workshops med tjänstemän och förtroendevalda i kommunen under 2017. Kommunfullmäktige antog visionen i oktober 2017.

Sex övergripande strategier är kopplade till visionen, strategier som kan ses som löften till medborgarna respektive de anställda i Danderyd.

Löften till invånarna:

  • Hög tillgänglighet, öppen dialog och gott bemötande
  • Hög kvalitet och stor valfrihet i de kommunala tjänsterna
  • Civilsamhälle och näringsliv ska ha goda förutsättningar att verka i kommunen

Grundprinciper för arbetet i kommunen:

  • Omvärldsanalys och utvärdering är grunden för innovativ utveckling
  • Samverkan och rätt prioriteringar är grunden för att nå effektivitet

Löften till medarbetarna:

  • En attraktiv arbetsgivare ger möjligheter för medarbetare och chefer att utvecklas

Mål sätts utifrån visionen

Nästa steg blir att konkretisera hur visionen ska förverkligas i kommunens verksamheter genom Danderyds mål- och styrmodell, samt att nämnder och förvaltningar i sin tur ska formulera sina mål utifrån visionen.

Den uppdaterade modellen ska säkerställa att visionen och strategierna får genomslag i kommunens verksamheter från och med budget 2019.