Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Grankulla Stad - vänort till Danderyds kommun

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Grankulla Stad är en av Helsingsforsregionens fyra kommuner och har sedan strax efter andra världskriget varit vänort med Danderyd.

Grankulla ligger 1,5 mil väster om Helsingfors och grundades 1906 samt blev stad 1972. Karakteristiskt för Grankulla är att staden genom åren kunnat bevara både villabebyggelse och sin trädgårdsstadsmiljö. Sedan 2011 bor drygt 8800 personer i staden, varav 58 procent är finskspråkiga och 38 procent svenskspråkiga.

Vänortsverksamheten har till syfte att befrämja samarbete genom återkommande kontakter för kultur- och erfarenhetsutbyte. Senaste vänortsutbytet var i september 2011 då representanter från Grankulla Stad besökte Danderyd för erfarenhetsutbyte kring bland annat kommunernas äldreomsorg.

Grankulla stad