Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Socialkontoret

Kontaktinformation

Socialkontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 28, 182 11 Danderyd

Socialkontoret arbetar på uppdrag av socialnämnden.

Uppdrag:

  • Budgetarbete
  • Granska kvalitén inom berörda verksamheter med olika metoder.
  • Ta fram underlag för olika styrdokument
  • Upphandla, drift inom socialnämndens verksamhetsområden.
  • Uppsökande arbete

Organisation

Socialkontorets direktör är Britt-Marie Ekström.

Ansvarig nämnd

Socialnämnden