Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Socialkontoret

Kontaktinformation

Socialkontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 28, 182 11 Danderyd

Socialkontoret arbetar på uppdrag av socialnämnden.

Uppdrag:

  • Budgetarbete
  • Granska kvalitén inom berörda verksamheter med olika metoder.
  • Ta fram underlag för olika styrdokument
  • Upphandla, drift inom socialnämndens verksamhetsområden.
  • Uppsökande arbete

Organisation

Socialkontorets direktör är Britt-Marie Ekström.

Ansvarig nämnd

Socialnämnden