Vattenleverans åter: Edsviksvägen 120 samt närliggande adresser

2018-11-14 09:28

Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Vattenleverans åter: Anundstigen 1-5, Karlsrovägen 26-28, Kraftvägen 1-7, Stenkroksvägen 8-16, Bergavägen 11 & 13 samt Falks väg 34, 36 & 41

2018-11-14 09:16

Läckan är lagad och vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Fastighetsnämnden

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Fastighetsnämnden förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter.

Uppdrag:

Reglemente för fastighetsnämnden

  • vara lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet. Detta innebär att nämnden förutom förvaltningen av kommunens egna fastigheter även svarar för inhyrning av de externa lokaler som används i den kommunala verksamheten.
  • bevaka att de kommunala fastigheterna hyrs ut och används på ett ekonomiskt effektivt sätt.
  • beakta energifrågorna vid byggande, underhåll och drift av de kommunala bostäder, lokaler och anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde så att Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning
  • tillse att kommunen har både en lång- och kortsiktig planering av underhållet av kommunens fastigheter i syfte att kommunen bibehåller värdet på kommunens realkapital.

Mer information

Möteskalender

Protokoll - fastighetsnämnden

Ledamöter i fastighetsnämnden