Rinkebyskogen blir naturreservat

2014-02-03 14:09

På kommunfullmäktige i Danderyd 4 februari 2014 fattades beslut om att inrätta Rinkebyskogens naturreservat. Det nya naturreservatet omfattar 237 hektar.

På kommunfullmäktige i Danderyd 4 februari 2014 fattades beslut om att inrätta Rinkebyskogens naturreservat. Det nya naturreservatet omfattar 237 hektar.

– Beslutet innebär att vi tryggar Rinkebyskogen som ett rekreations- och strövområde för framtiden. Området har stor betydelse för friluftslivet för såväl Danderydsborna som invånarna i närliggande kommuner, kommenterar Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande. 

– Det är ett mycket efterlängtat beslut. Vi säkrar ett stort skogsområde för oss Danderydsbor som bor här nu och för kommande generationer, säger Siv Sahlström (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Den natursköna Rinkebyskogen är en oskattbar tillgång för alla som tycker om att röra sig i skog och mark. 

I beslutet slås fyra syften med inrättandet av reservatet fast:

  • ge tillfälle till rekreation, motion och friluftsliv i ett större och omväxlande skogs- och naturområde,
  • bevara värdefulla naturmiljöer, såsom äldre skog, för att gynna den biologisk mångfalden
  • bevara och utveckla reservatets skogliga naturvärden mot ett tillstånd som efterliknar eller utgör en naturlig skogsdynamik
  • bevara och utveckla de delar av reservatet som utgör delar av ett äldre kulturlandskap, så att artrikedomen bibehålls eller ökar

 För ytterligare information 

Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande, tel 08-568 910 10.
Siv Sahlström (C), kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, tel 08-568 919 37

Pressmeddelandet i pdf-format