Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Boskola för nyanlända

2018-07-16 13:15

boskola spis hand

Hur fungerar det att bo i en lägenhet i Sverige? Regler och vanor som är välkända och lätta att förstå för alla som bott här länge, kan vara främmande för de som nyligen kommer från ett annat land och kultur.

För att underlätta inflyttning och boende har Danderyds kommun en Boskola för nyanlända som blivit anvisade till kommunen och bor i kommunens lägenheter.

Hanna Ikonen, fastighetsförvaltare på kommunen, ansvarar för Boskolan. Hon håller i undervisningen som handlar om rättigheter och regler som gäller i de tillfälliga hyresbostäderna som nyanlända bor i. I Boskolan informerar och diskuterar man också de oskrivna regler för boende som kan vara viktiga att känna till. Det kan handla om allt från det välkända luddet i torktumlaren till hur sent på kvällarna man kan spela hög musik.

Deltagarna i Boskolan talar olika språk, och det är många som inte har lärt sig svenska än. Därför finns tolkar med som översätter informationen till deltagarnas modersmål.

Flyktingar anvisas till kommuner

Enligt bosättningslagen från 1 mars 2016 ska nyanlända som har fått uppehållstillstånd anvisas till olika kommuner i landet. Syftet är bland annat att vissa kommuner inte ska belastas mer än andra.

Danderyds kommun kommer under år 2018 att ta emot 139 personer med uppehållstillstånd från Migrationsverket. Därutöver flyttar nyanlända personer som ordnat med egen bostad till kommunen, så kallad EBO, samt personer som har fått uppehållstillstånd på anknytning till anhörig eller andra skäl.

Hittills i år har omkring 70 flyktingar flyttat till Danderyd. Kommunen är skyldig att ordna bostad till dessa personer.

Migrationsverket

Invandring och integration