Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Boskola för nyanlända

2018-07-16 13:15

boskola spis hand

Hur fungerar det att bo i en lägenhet i Sverige? Regler och vanor som är välkända och lätta att förstå för alla som bott här länge, kan vara främmande för de som nyligen kommer från ett annat land och kultur.

För att underlätta inflyttning och boende har Danderyds kommun en Boskola för nyanlända som blivit anvisade till kommunen och bor i kommunens lägenheter.

Hanna Ikonen, fastighetsförvaltare på kommunen, ansvarar för Boskolan. Hon håller i undervisningen som handlar om rättigheter och regler som gäller i de tillfälliga hyresbostäderna som nyanlända bor i. I Boskolan informerar och diskuterar man också de oskrivna regler för boende som kan vara viktiga att känna till. Det kan handla om allt från det välkända luddet i torktumlaren till hur sent på kvällarna man kan spela hög musik.

Deltagarna i Boskolan talar olika språk, och det är många som inte har lärt sig svenska än. Därför finns tolkar med som översätter informationen till deltagarnas modersmål.

Flyktingar anvisas till kommuner

Enligt bosättningslagen från 1 mars 2016 ska nyanlända som har fått uppehållstillstånd anvisas till olika kommuner i landet. Syftet är bland annat att vissa kommuner inte ska belastas mer än andra.

Danderyds kommun kommer under år 2018 att ta emot 139 personer med uppehållstillstånd från Migrationsverket. Därutöver flyttar nyanlända personer som ordnat med egen bostad till kommunen, så kallad EBO, samt personer som har fått uppehållstillstånd på anknytning till anhörig eller andra skäl.

Hittills i år har omkring 70 flyktingar flyttat till Danderyd. Kommunen är skyldig att ordna bostad till dessa personer.

Migrationsverket

Invandring och integration