Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Information om pågående renovering i Hagaskolan

2018-08-23 15:48

Hagaskolan, en del av Enebybergs skola, har sedan skolstart haft flera undervisningssalar stängda på grund av underhållsarbeten.

Elever vid skolan har sedan skolstarten fått sin undervisning i närliggande lokaler inom Enebybergs skola. Även fritidsverksamheten är flyttad till en tillfällig lokal inom området.

De ordinarie lokalerna kräver omfattande renovering. Detta arbete påbörjades redan före sommaren, men har sedan blivit försenat. Bland annat då det i samband med pågående renovering framkommit nya delar i byggnaden som också behöver åtgärdas.

Att de aktuella lokalerna skulle stängas var ett beslut som fattades av skolledningen i samråd med skolans skyddsombud och Danderyds verksamhetschef för skola.

– De tillfälliga lösningar av lokalfrågan som vi har är inte optimala, men som vi ser det är det den bästa lösningen för dessa elever just nu. Hur vi ska lösa detta på både lång och kort sikt arbetar jag och tekniska kontoret med för fullt just nu. Det finns några olika lösningar som vi tittar på, säger Maria Weståker, verksamhetschef för skola.

– Vi kommer att ha en löpande dialog med vårdnadshavarna till dessa elever, så att de vet vad som händer och hur arbetet fortskrider, säger Åsa Strand, rektor för Enebybergs skola.