Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Information om pågående renovering i Hagaskolan

2018-08-23 15:48

Hagaskolan, en del av Enebybergs skola, har sedan skolstart haft flera undervisningssalar stängda på grund av underhållsarbeten.

Elever vid skolan har sedan skolstarten fått sin undervisning i närliggande lokaler inom Enebybergs skola. Även fritidsverksamheten är flyttad till en tillfällig lokal inom området.

De ordinarie lokalerna kräver omfattande renovering. Detta arbete påbörjades redan före sommaren, men har sedan blivit försenat. Bland annat då det i samband med pågående renovering framkommit nya delar i byggnaden som också behöver åtgärdas.

Att de aktuella lokalerna skulle stängas var ett beslut som fattades av skolledningen i samråd med skolans skyddsombud och Danderyds verksamhetschef för skola.

– De tillfälliga lösningar av lokalfrågan som vi har är inte optimala, men som vi ser det är det den bästa lösningen för dessa elever just nu. Hur vi ska lösa detta på både lång och kort sikt arbetar jag och tekniska kontoret med för fullt just nu. Det finns några olika lösningar som vi tittar på, säger Maria Weståker, verksamhetschef för skola.

– Vi kommer att ha en löpande dialog med vårdnadshavarna till dessa elever, så att de vet vad som händer och hur arbetet fortskrider, säger Åsa Strand, rektor för Enebybergs skola.