Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Utställning av förslag till Temapark

2018-04-16 14:42

Sätraängsparken

Välkommen att under perioden 16/4-7/5 ta del av kommunens förslag till upprustning av Sätraängsparken. Förslaget bygger på att den blir till en temapark med berättelsen om ekens liv och värde.

Förslaget ställs ut på Danderyds bibliotek på plan 5 i Mörby Centrum. På plats får du möjlighet att se illustrationer och situationsplan över förslaget och kan lämna kommentarer.

Förslag

Moodboard
Presentation av förslaget
Inbjudan till att ta del av Tekniska kontorets förslag på Danderyds bibliotek

Vill du lämna kommentarer kring förslaget?

Mejla:
Träffa representanter från Tekniska kontoret på Danderyds bibliotek någon av följande tider:
Torsdag 19/4 kl 10-12
Onsdag 25/4 kl 16-18