Release på Danderyd.se

2018-05-23 09:57

Onsdagen den 23 maj, kl: 10.00 - 12.00 släpper vi ny funktionalitet på Danderyd.se. Vi ber om ursäkt för eventuella driftstörningar under denna period. Hälsningar webbredaktionen

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Hemtjänst

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Biståndshandläggare
Kontakta kommunen
08-568 910 00

Telefontid: Tisdag 13-14, övriga helgfria vardagar 9-10.

exempel äldre
Genom hemtjänsten kan du som är äldre och/eller funktionshindrad få hjälp med den dagliga livsföringen.

Det kan handla om:

  • personlig omvårdnad som till exempel personlig hygien, toalettbesök, på- och avklädning och hjälp vid måltider
  • promenader
  • anhörigavlösning som att till exempel den som vårdar en anhörig får möjlighet att göra egna aktiviteter genom att hemtjänstens avlösare tillfälligt tar över omsorgen
  • service som till exempel städning, tvätt och inköp 
  • trygghetslarm i bostaden
  • matdistribution för den som inte klarar att laga sin mat själv.

Kundval

När du beviljats hemtjänst ska du välja utförare. Du kan välja mellan flera privata och en kommunal utförare som utför hemtjänsten 8-22. Utförarna är upphandlade av kommunens socialnämnd enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Övrig tid utförs hemtjänsten enligt avtal av en utförare som för närvarande är den kommunala hemtjänsten, Hemtjänst Danderyd.

Information om hemtjänst

Socialkontorets broschyrer

Utförare av hemtjänst

AkademCare

Blomsterfonden

Delectus Care

Enklare Vardag

FancyCare Service

Hemtjänst Anne Stalin

Kommunens hemtjänst Danderyd

Hemtjänstkompaniet

Lugn&Ro

Nordisk Hemservice

Olivia Hemtjänst

Solskens Omsorg och Service

Ansök om att bli utförare inom hemtjänst

Ansök om att bli utförare