Vattenleverans åter: Edsviksvägen 120 samt närliggande adresser

2018-11-14 09:28

Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Vattenleverans åter: Anundstigen 1-5, Karlsrovägen 26-28, Kraftvägen 1-7, Stenkroksvägen 8-16, Bergavägen 11 & 13 samt Falks väg 34, 36 & 41

2018-11-14 09:16

Läckan är lagad och vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Ansök om att bli utförare - hemtjänst

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Biståndshandläggare
Kontakta kommunen
08-568 910 00

Telefontid: Tisdag 13-14, övriga helgfria vardagar 9-10.

Välkommen att ansöka om att bli en utförare i Danderyds kommuns valfrihetssystem för hemtjänsten. Annonsering sker fortlöpande på Konkurrensverkets valfrihetswebb.

E-tjänst: Ansökan och förfrågningsunderlag i TendSign

Ansökan om att delta i valfrihetssystemet som hemtjänstutförare ska lämnas elektroniskt i upphandlingsstödsystemet TendSign. Inloggningsuppgifter får du vid ditt första besök på TendSign och det är konstnadsfritt. Innan du ansöker kan du ta del av förfrågningsunderlaget här under.

Utförare som lämnar ansökan blir godkända under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras ej.

Kundens val

Den enskilde väljer själv vilken av kommunens utförare som ska utföra hemtjänsten mellan 8-22. Övrig tid utförs hemtjänsten enligt avtal av en utförare som för närvarande är Hemtjänst Danderyd. Om den enskilde inte vill eller kan välja utförare finns ett ickevalsalternativ enligt en turordningslista.

Den enskilde har alltid rätt att byta utförare inom ramen för valfrihetssystemet.

Ersättning

Hemtjänstersättningen utgår för faktiskt utförd registrerad tid och ersättningen fastställs av kommunfullmäktige.

Frågor och information

Frågor avseende ansökan ska ställas skriftligen i TendSign och svar ges via e-post till leverantörens kontaktperson för ansökan.

Mer information

Konkurrensverkets valfrihetswebb

Förfrågningsunderlag

Hemtjänstcheck 2018

Blankett för referensgivning

Regelverk för ersättning och registrering

Socialnämndens mål för äldreomsorgen

Tillämpningsanvisningar