Juridisk hjälp

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Försörjningsstöd
08-568 910 00

Telefontid: måndag-fredag 13-14

I Danderyds kommun kan du kontakta notarius publicus som kontrollerar och intygar riktigheten i olika uppgifter.

Träffa notarius publicus

Dag och plats: måndagar 16.00 - 18.00, ojämna veckor
Plats: Info Danderyd, plan 4 i Mörby centrum. 
Ingen mottagning under sommaren t.o.m. vecka 33. 


Notarius publicus kan hjälpa dig med att:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar.
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts.
  • kontrollera lotteridragningar.
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Avgift tillämpas för uppdrag. För information ring: 0768-14 53 13.