Sjövägen avstängd för trafik under vecka 13

2019-03-25 16:31

På grund av ett schaktarbete kommer Sjövägen att vara helt avstängd för trafik under vecka 13. För att arbetet skall kunna utföras så smidigt som möjligt behöver vägen vara fri från trafik mellan 08:00-17:00. Inga driftstörningar i vattenleveransen planeras, berörda informeras separat.

För frågor kontakta Veolia:

Juridiska tjänster

Kontaktinformation

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

I Danderyds kommun kan du kontakta notarius publicus som kontrollerar och intygar riktigheten i olika uppgifter.

Träffa notarius publicus

Adrienne de Joung

Besöksadress: Drottninggatan 26 (vid T-centralen/Sergels torg)
Öppettider: måndag - torsdag 9-16, fredag 9-15.
Telefonnummer: 0768-14 53 13

Danderyds Advokatbyrå

Besöksadress: Mörby Centrum plan 7
Öppettider: tidsbokning via telefon eller e-post
Telefonnummer: 08-120 582 82
E-post:

Notarius publicus kan hjälpa dig med att:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar.
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts.
  • kontrollera lotteridragningar.
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Avgift tillämpas för uppdrag.