Sjövägen avstängd för trafik under vecka 13

2019-03-25 16:31

På grund av ett schaktarbete kommer Sjövägen att vara helt avstängd för trafik under vecka 13. För att arbetet skall kunna utföras så smidigt som möjligt behöver vägen vara fri från trafik mellan 08:00-17:00. Inga driftstörningar i vattenleveransen planeras, berörda informeras separat.

För frågor kontakta Veolia:

Resursteamet

Kontaktinformation

Kontakta Resursteamet

Resursteamet är en del av Familjeavdelningen på Socialkontoret.

Resursteamet består av sex socionomer med olika vidareutbildningar som arbetar som familjebehandlare på uppdrag av socialsekreterare samt 1,5 tjänst med socionomer som arbetar som fältsekreterare i resursteamet.

Fältsekreterarna arbetar i huvudsak med att stödja föräldrar med barn i åldrarna 12-18 år i kommunen. Fältsekreterarna finns framförallt tillgängliga på vardagar under dagtid och syns även på Facebook. Under våren och hösten arbetar vi även uppsökande vissa helgkvällar. 

Samverkan med skola, fritidsgårdar, polis och föräldravandrare är en viktig del av arbetet. Genom att samverka stärker vi skyddet kring kommunens ungdomar och skapar en tryggare tillvaro för dem.  

Stödgrupper för barn och ungdomar

Aladdin – stödgrupp för familjer där det finns beroendeproblematik

Skilda världar – grupper för barn och unga med föräldrar som skiljer sig

Föräldrar

Känner du som förälder oro för ditt barn/tonåring eller har frågor kring föräldraskap, kan du kontakta resursteamet. Vi erbjuder föräldrar råd och stöd (max fem samtal), nätverksträffar och föräldrautbildningen Komet. 

Komet är en utbildning för dig som vill träna dig på att hantera bråk och konflikter med ditt barn eller din tonåring mer framgångsrikt. 

Rör dina frågor alkohol och droger kan du kontakta Maria ungdom: 08-123 47 410