Release på Danderyd.se

2018-05-23 09:57

Onsdagen den 23 maj, kl: 10.00 - 12.00 släpper vi ny funktionalitet på Danderyd.se. Vi ber om ursäkt för eventuella driftstörningar under denna period. Hälsningar webbredaktionen

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bostadsanpassning

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Handläggare
Anna Bergmark
08-568 911 25

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att få din bostad anpassad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Syftet med bidraget är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i eget boende. Bidraget är inte inkomstprövat.

För att du ska kunna få bidrag ska din funktionsnedsättning vara bestående. Det ska också finnas ett tydligt samband mellan din funktionsnedsättning och den sökta åtgärden.

Bostadsanpassningsbidrag kan ges för anpassning av bostadens fasta funktioner. Det innebär att du endast kan få bidrag för sådant som normalt inte tas med vid en flytt.

Exempel på åtgärder du kan få hjälp med:

  • borttagning av trösklar
  • borttagning av badkar
  • montering av ramper och ledstänger
  • installation av trapphiss eller automatisk dörröppnare

Möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag vid köp eller byte av bostad är begränsade. Vid flytt till annan bostad bör du i möjligaste mån välja en bostad som inte kräver någon anpassning.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är en behovsprövad insats.  Till ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig om att åtgärden är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

 

Information om bostadsanpassningsbidrag

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Har du frågor om bostadsanpassning är du välkommen att kontakta kommunens bostadsanpassningshandläggare Anna Bergmark på telefon 08-568 911 25 eller  .

Mer information

Handbok från Boverket om bostadsanpassningsbidrag