Föreningar för integration

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Du kan även ringa till vår växel på telefonnummer: 08-568 910 00.

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5.

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30

Danderyds kommun arbetar aktivt med att erbjuda nyanlända föreningskontakter, som en möjlighet att utifrån ett gemensamt intresse lära känna nya människor, öva svenska och bygga nätverk.

Engagera er förening för integration

Vill er förening bli engagerad för integration i Danderyd? Egentligen behöver det inte vara mer komplicerat än att er föreningen tar emot en ny medlem, men vi bistår gärna för att underlätta för er förening att komma igång.

Läs mer om Vida-projektet, möjligheten för idrottsföreningar att söka stöd från Stockholmsidrotten och fyll gärna i kontaktformuläret om ni vill ha mer information eller komma på föreningsnätverk för integration.

Anmälan för att bli vänförening
 

Vida - blankett aktivitet-anmälan

Integrationssatsningar från Stockholmsidrotten

Så här skriver Stockholmsidrotten på sin webbsida:

” Integration handlar om att känna sig delaktig i samhället. Idrotten är ett sätt att känna gemenskap och delaktighet. […] Stockholmsidrotten arbetar aktivt för att stötta föreningar i deras ambition att göra en satsning för att inkludera nya målgrupper som står utanför idrottsrörelsen i dag. ”

Ta gärna kontakt med Pasi Rosenqvist på Stockholmsidrotten för att påbörja en dialog om vilket stöd er förening behöver:

08-627 40 64

Mer information: Stockholmsidrotten - integration

Vida-projektet

Vida - Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet- för ett inkluderande samhälle.

Representerar du en förening, en ideell organisation, ett samfund eller en stiftelse? Då kanske Vida-projektet är något för er.  Vida, är ett integrationsprojekt som i samverkan med det civila samhället erbjuder nyanlända en föreningsaktivitet som en del av sin etableringsplan eller kommunala åtgärdsplan.

Här hittar du information om projektet:

Vida - Länsstyrelsen Stockholm

Läs Vidaprojektets nyhetsbrev

Vem är Vida till för?

Vida är till för nyanlända, det vill säga personer som fått uppehållstillstånd och blivit anvisade att bo i din hemkommun. Personen ska vara en så kallad tredjelandsmedborgare; en person som inte är medborgare i en medlemsstat i EU.

Som nyanländ blir man inskriven hos Arbetsförmedlingen och får där en etableringsplan. Etableringsplanens syfte är att etablera den nyanlända på arbetsmarknaden och i vårt samhälle. Ibland lyckas personen inte komma ut i arbetslivet efter fullgjord etableringsplan och kan då ibland få någon form av kommunal åtgärdsplan.

 Vida är till för just den målgruppen; personer i åldern 20-65 år med en etableringsplan eller en kommunal åtgärdsplan. Genom  Vida-aktiviteter erbjuds de möjligheter att träna och förbättra det svenska språket, få ett utvidgat socialt nätverk och få en meningsfull aktivitet där den nyanländes kompetens, intresse och erfarenhet kan tas tillvara. Även personer i åldern 18-20 som saknar föräldrar i landet kan ta del av en  Vida-aktivitet.

Vad är en  Vida-aktivitet?

En  Vida-aktivitet kännetecknas av att den är nätverksbyggande, hälsofrämjande och/eller språkutvecklande. Den kan vara alla tre eller en av de ovan nämnda. Enkelt uttryckt är en VIDA- aktivitet en del av er ordinarie verksamhet, men med en twist. Det kan till exempel vara att den ordinarie fotbollsträningen utökas med en stunds lärande om hur reglerna ser ut i sporten, hur sportens eller föreningens historia sett ut i Sverige eller något annat som känns viktigt att förmedla. Det kan naturligtvis också vara den nyanlända som bidrar med sin erfarenhet av liknande aktivitet i sitt hemland.

Den förening som välkomnar en nyanländ som hänvisats till en viss aktivitet från kommunen eller arbetsförmedlingen får en engångs ersättning på 1500 kronor per nyanländ, för hela perioden som personen är aktuell i föreningen.

Har ni redan en idé? Tveka inte utan fyll i blanketten ” Vida-aktivitet” och mejla:

Sara Olivenbaum är projektledare för  Vida i de fem nordostkommunerna som är med i projektet och hon nås även på 08-540 810 00

I dagsläget finns  Vida-projektet i följande kommuner/stadsdelar:

Ekerö, Sundbyberg, Solna, Rinkeby- Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen, Danderyd, Täby, Vaxholm, Norrtälje, Österåker

Vida-projektet ägs av Länsstyrelsen i Stockholms län och ska etablera en modell där kommuner, Arbetsförmedlingen och det civila samhällets organisationer samverkar. Projektet finansieras genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF och bygger på NAD-metoden, en modell som tagits fram i Skåne.

Vida - ramverket