Release på Danderyd.se

2018-05-23 09:57

Onsdagen den 23 maj, kl: 10.00 - 12.00 släpper vi ny funktionalitet på Danderyd.se. Vi ber om ursäkt för eventuella driftstörningar under denna period. Hälsningar webbredaktionen

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Svenska för invandrare, SFI

Kontaktinformation

Socialkontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 28, 182 11 Danderyd

Danderyds kommun erbjuder SFI, svenska för invandrare, till alla nyanlända kommuninvånare som inte har svenska som modersmål.

Rätten till SFI-studier gäller oavsett anledning och typ av uppehållstillstånd. Från andra halvåret det år du fyller 20 år har du rätt att kostnadsfritt läsa SFI på dag- eller kvällstid. Det finns flera olika utförare att välja mellan och är du osäker kan du besöka studie- och yrkesvägledare på Kunskapscentrum Nordost i Täby som ansvarar för all vuxenutbildning i kommunen. Du anmäler dig till SFI-studier genom att fylla i ett anmälningsformulär på Kunskapscentrum Nordosts hemsida.

Anmälan till SFI

Vill du öva på att prata svenska utanför skolan, kan du vända dig till olika organisationer som till exempel anordnar språkcaféer.

Mötesplatser och språkträning

Samhällsorientering

Är du mellan 18-64 år, anhöriginvandrad (ej EU/ESS medborgare) eller nyanländ flykting, har du rätt att ta del av Samhällsorientering via Centrum för samhällsorientering i Stockholms län. Kursen är på 72 timmar och hålls antingen på ditt modersmål eller på svenska med tolk. Kursstarter sker löpande över året och du rekommenderas att anmäla dig så snart som möjligt efter första gången du folkbokfördes i en kommun. Ingår du i etableringen sker din anmälan via Arbetsförmedlingen. Tillhör du den utökade målgruppen, det vill säga anhöriginvandrad ansvarar kommunen för din anmälan.

Centrum för samhällsorientering

Hur anmäler jag mig?

Flyktingsekreterarna inom socialkontorets vuxenavdelning, eller gruppledare, hjälper dig att bli anmäld till samhällsorienteringskursen efter en kortare bedömning om du tillhör målgruppen. Ring växeln på 08 568 910 00 och be om att bli kopplad så får du personlig hjälp med din anmälan. Du kan även bli anmäld via studierektorn på Kunskapscentrum Nordost.

Kunskapscentrum Nordost

Asylsökande boendes i kommunen

Som asylsökande boendes i Danderyds kommun har dina barn rätt att gå i skola och få barnomsorg. Din försörjning ansvarar Migrationsverket för att pröva. Vill du öva svenska i avvaktan beslut om uppehållstillstånd finns det flera olika språkkaféer. Detta gäller för alla nyanlända personer oavsett uppehållstillstånd eller inte.

Ensamkommande barn som är asylsökande har rätt att gå i skola.