Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Din egen beredskap

Kontaktinformation

Socialkontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 28, 182 11 Danderyd

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att vara beredda om det inträffar allvarliga händelser.

Du som invånare har därmed också ett ansvar för din egen säkerhet. Detta innebär att vi bör vara medvetna om att kriser och allvarliga händelser faktiskt inträffar. Om en kris uppstår är förberedelser alltid grunden för en lyckad krishantering.

Eftersom en allvarlig händelse kan uppstå hastigt och utan förvarning är tiden en kritisk faktor som gör att du tjänar mycket på att ha förberett dig. Genom att i förväg införskaffa tillräckligt med kunskap om vilket stöd kommunen kan ge och vilket ansvar du själv har kring din egen säkerhet, kan du skapa förutsättningar för att klara dina egna behov under en allvarlig händelse. Likaså får du en ökad kännedom om hur du kan agera vid en allvarlig händelse och vad som gäller efteråt.

Tänk efter – före!

Mer information

Din säkerhet