Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Hur förbereder jag mig?

Kontaktinformation

Socialkontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 28, 182 11 Danderyd

Som kommuninvånare kan du förbereda dig genom att bland annat ha kännedom om vilken typ av utrustning som är bra att ha hemma. Du kan också ta reda på hur du når viktig information om en kris inträffar.

Det är bra att ha en plan för olika typer av händelser, exempelvis en plan för var du träffar dina anhöriga om ni kommer ifrån varandra och inte når varandra via telefon eller mobil. Planera också för hur du kan få tillgång till information, värme, mat, vatten och mediciner vid störningar i transporter och annan infrastruktur.

Bra att ha hemma

Uppstår en situation där du blir tvungen att stanna inomhus i flera dygn är det viktigt att ha den utrustning du behöver hemma. Du bör därför tänka igenom vad som skulle vara särskilt viktigt för dig att ha nära tillhands. Behoven kan skilja sig åt beroende på var i kommunen du bor och boendeform, exempel lägenhet och villa. En bra utgångspunkt är att utgå ifrån utrustning som håller dig mätt, varm och informerad. Nedan ger vi dig några tips.

Mat och vatten

Tips på bra saker att ha hemma så att du håller dig mätt:

 • Campingkök
 • Torrvaror, till exempel konservburkar
 • Vatten, vattendunkar och vattenreningstabletter

Ljus och värme

Tips på bra saker att ha hemma så att du håller dig varm:

 • Filtar och varma kläder
 • Ficklampa med batterier
 • Fotogenlampa
 • Tändstickor/tändare
 • Värmeljus

Information

Tips på bra saker att ha hemma så att du kan hålla dig informerad:

 • Batteridriven radio med batterier
 • Mobiltelefon och extra batteri eller solcellsladdare
 • Telefonlista till anhöriga och grannar

Mer information

Din säkerhet