skoldatatek

Skoldatateket

Skoldatateket vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Fokus av insatserna är främst på koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Skoldatateket erbjuder skolpersonal

  • visning och provning av alternativa verktyg och pedagogisk programvara
  • utbildning på alternativa verktyg och pedagogisk programvara
  • korttidslån av alternativa verktyg och pedagogisk programvara
  • teknisk och pedagogisk support i samband med korttidslån

Här kan du läsa mer om Skoldatateket

Pedagogerna och de skoldatateksansvariga är eniga om att effekten för eleven av insatserna är positiv, men att det fungerar olika bra för olika elever. Den positiva effekten för eleven är beroende av flera faktorer. Att det finns tillgång till adekvata alternativa verktyg och att dessa fungerar för eleven är helt avgörande. En annan viktig faktor var möjligheten för lärarna att få kompetensutveckling i de olika verktygen.

Hämtat från:

Slutrapportering om utveckling av funktionshinderspolitiken åren 2011-2016