Sjövägen avstängd för trafik under vecka 13

2019-03-25 16:31

På grund av ett schaktarbete kommer Sjövägen att vara helt avstängd för trafik under vecka 13. För att arbetet skall kunna utföras så smidigt som möjligt behöver vägen vara fri från trafik mellan 08:00-17:00. Inga driftstörningar i vattenleveransen planeras, berörda informeras separat.

För frågor kontakta Veolia:

Gator

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:
 
Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Parkerad bil på villagata
Varje höst och vår ser Danderyds kommun till att sand och löv tas bort för att göra trafiken säkrare och gatorna samt cykel- och gångbanor trivsammare.

När det är vinter sköter Danderyds kommun snöröjningen på gator och allmänna platser men du som är fastighetsägare är ansvarig för att gångbanan utanför ditt hus är fri från snö och is.