Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Gator

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:
 
Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Parkerad bil på villagata
Varje höst och vår ser Danderyds kommun till att sand och löv tas bort för att göra trafiken säkrare och gatorna samt cykel- och gångbanor trivsammare.

När det är vinter sköter Danderyds kommun snöröjningen på gator och allmänna platser men du som är fastighetsägare är ansvarig för att gångbanan utanför ditt hus är fri från snö och is.