Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Gatubelysning

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:
 
Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Danderyds kommun ansvarar för belysningen på de flesta av de större vägarna i kommunen.
  • Trafikverket ansvarar för belysningen på E18 och Edsbergsvägen
  • Vägföreningar (enskild väghållare) ansvarar för belysningen på de enskilda vägarna som finns i alla kommundelar.
  • Kommunen har avtal om drift och underhåll med Bogfelts

Bogfelts

Anmäl trasiga lampor 

Felanmälan

Felanmälda trasiga lampor i gatubelysningen byts inom två veckor. Vid tre eller flera trasiga ljuskällor i rad åtgärdas felet snabbare.

Belysning på perronger och i busshållplatser felanmäls till Storstockholms Lokaltrafik, SL: 08-600 10 00.

Riktlinjer för när åtgärd ska påbörjas

Vid felanmälan av gatubelysning åtgärdas din felanmälan olika snabbt beroende på hur allvarligt det är, se nedan. 

Omedelbar åtgärd

  • Fel som utgör eller riskerar utgöra fara för liv eller egendom.
  • Fel på helt centralområde.

Åtgärder som påbörjas tre vardagar efter anmälan

  • Gruppfel och mörk gata.
  • Defekt belysning vägkorsning.
  • Defekt belysning övergångsställe.
  • Defekt belysning tunnel.

För övriga anmälda fel ska åtgärd påbörjas inom 15 arbetsdagar.