Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Trafikregler och säkerhet

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:
 
Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Danderyds kommun genomför regelbundet åtgärder för att trafiken ska bli säkrare i kommunen. Dessa presenteras i kommunens trafiksäkerhetsprogram.

I kommunens Trafikinvesteringsprogram för perioden 2018-2020, finner ni en detaljerad beskrivning av vad som händer, och vad som kommer att hända på sikt i Danderyd gällande trafiksäkerhetshöjande åtgärder och cykelsatsningar.

Trafikinvestingsprogram för 2018-2020

Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad som kommunen avser att anlägga under 2018, sett till projekt av större form.

 • Ymervägen, etapp 2. Breddning av trottoaren mellan Emblavägen och Altorps Station, likt genomförande 2017.
 • Skirnervägen, anläggandet av trottoar mellan Torgerdsvägen och Emblavägen.
 • Alfhemsvägen, breddning av gångbana mellan Vendevägen och Hildingavägen, samordning med beläggningsplan.
 • Burevägen, breddning av trottoar mellan Vikingavägen och Eddavägen, likt genomförande 2017.
 • Skogsviksvägen, anläggande av trottoar från Edsviksvägen mot Skogsviks strand.
 • Västra Banvägen etapp 1, anläggande av gångbana mellan Gamla Norrtäljevägen och Gethagsvägen.
 • Lokevägen, breddning av gångbana, samordning med beläggningsplan.
 • Norrängsvägen, breddning av gångbana, mellan Ymervägen och Framnäsviken.
 • Östbergavägen, anläggande av trottoar från Danderydsvägen fram till Djursholms Ridklubb.
 • Förstärkta information vid övergångställen, s.k. FIVÖ, vid utvalda skolor och idrottsplatser.
 • Anläggandet av en s.k. timglashållplats i höjd med Ekebyskolan och Baduhilds förskola.