Ansökan till kulturstipendium 2019

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Du som är ung och vill vidareutveckla dina talanger inom till exempel musik, dans, litteratur, konst, konsthantverk, teater, film eller foto, kan söka Danderyds kommuns kulturstipendium.

Vem kan ansöka?

Danderyds kommuns kulturstipendium kan sökas av elever från årskurs 7 till och med sista året på gymnasiet. Du ska vara eller ha varit bosatt i Danderyds kommun eller gå i skola i Danderyd.

Du ska visa framstående förmåga inom områden som musik, dans, litteratur, konst, konsthantverk, teater, film, foto eller annat jämförligt kulturellt område.

Du kan endast göra en ansökan per konstform, men du kan ansöka för ett stipendium inom till exempel både litteratur och musik, som ingår i olika konstformer. Dock kan du endast erhålla ett stipendium vartannat år.

Ansökningarna delas upp i två åldersklasser:

  • Grundskola årskurs 1-6. Åldersklassen erhåller inga stipendiepengar men får möjlighet att uppträda och visa sin konstnärliga talang.
  • Högstadium årskurs 7-9 samt gymnasiet till och med årskurs 3

När kan jag ansöka?

Ansökningsperioden har nu passerats men var mellan den 14 januari och den 15 februari 2019.

Hur gör jag för att ansöka?

Det är inte längre möjligt att göra någon ansökan för 2019.

Vad händer sedan?

Alla sökande kommer att få framträda eller visa upp sitt verk inför en jury. Detta sker på Danderydsgården måndag den 11 mars 2019, klockan 16-22. Närvaro är obligatorisk denna kväll, för samtliga sökande.

Följande gäller för ditt framträdande eller bidrag:

  • Uppträdandet får vara max 3 minuter långt.
  • Antalet konstverk får vara max 3 stycken.
  • Antalet fotografier får vara max 3 stycken.
  • Noveller ska skickas in till juryn direkt efter ansökningstidens slut.

De yngre barnen (årskurs 1-6) får möjlighet att uppträda och visa upp sina bidrag men erhåller inte något stipendium i form av pengar. Elever i årskurs 7 till och med årskurs 3 i gymnasiet bedöms av en jury och har därmed möjlighet att erhålla ett stipendium i form av pengar.

Beslut om vilka 2019 års stipendiater blir, tas av kultur- och fritidsnämnden den 7 maj. Stipendieutdelningen sker traditionsenligt på Djursholms slott den 6 juni.

Vilka sitter i juryn?

I juryn sitter ett antal utvalda, oberoende konst- och kulturpersonligheter. Även allmänheten har möjlighet att närvara och se framträdandena på Danderydsgården.

Juryn lämnar sedan ett förslag om stipendiater till kultur- och fritidsnämnden som därefter fattar ett beslut.

Hur stort är stipendiet?

Kulturstipendiet för 2019 är på totalt 50 000 kronor. Summan kommer att delas mellan flera stipendiater.

Stipendiet kan högst erhållas två gånger, dock ej två på varandra följande år.

Har du frågor?

Vid frågor kontakta , telefon 08-568 910 89.