Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

MÅNADSBREV 2020

Här kommer våra månadsbrev fortsättningsvis.

Månadsbrev Storkalmar januari 2020

 

Hej! 

Här kommer ett nytt månadsbrev från Storkalmar. 

Jul och nyårshelgerna

Vi har haft bra bemanning under helgerna som har varit. Några av de ordinarie har haft semester men vi har många vikarier som har arbetat här länge och känner våra boenden. 

Anhörigmöte

Anhörigmöte kommer under april månad. Återkommer om tid via mail och anslag på boendet. 

Personal

Nu har personal från hemtjänsten börjat komma till Storkalmar. Alla som kommer från hemtjänsten kommer att få utbildning i demenssjukdomar och bemötande av Agneta. Vi har även fått en medarbetare från Klingsta som har valt att komma till oss. Vi har ansökt om flera extra tjänster för att avlasta personalen med städ och disk. Carola sjuksköterskan kommer att sluta hos oss slutet av februari. Helena Granholm kommer att börja efter henne. Helena arbetar redan i kommunen som sjuksköterska.

Verksamheten

Alla kommer att få kontaktperson nu och den som blir utsedd som 1: a kontakt kommer att ta kontakt med anhöriga. Vi har fotvård och hårfrisörska som gärna kommer men behöver mobilnummer eller mail för att kunna fakturera. Om Ni är intresserade lämna godkännande om att vi får lämna ut Ert namn och nummer.

Våren

Under våren kommer vi att planera för att odla lite grönsaker ute i trädgården. Vi kommer även att ordna med en ”frisörs salong” på plan 2. Under våren kommer fler medarbetare utbildas i BPSD-registret. Det är ett register som hjälper personalen att tillsammans komma på omvårdnadsåtgärder istället för läkemedel. BPSD är symtom som kan komma vid demenssjukdom.

Beteende och psykiska problem vid demenssjukdom

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med personcentrerad vård och Nollvison.

Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid demenssjukdom.

Vi kommer även att utveckla det palliativa arbetet under våren. Vi har fått flera palliativa ombud och fler ska utbildas via PKC.

Palliativt kunskapcentrum

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter! 

Med vänlig hälsning 

Christina Edholm

Verksamhetschef

Storkalmars gruppboende

christina.edholm@danderyd.se

Ladda ner nyhetsbrevet för Storkalmar - januari 2020