Avfallsplan 2021–2032

Kommunen har en avfallsplan som är gemensamt framtagen inom SÖRAB – det avfallsbolag som kommunen äger tillsammans med nio andra kommuner. Avfallsplanen sätter upp mål för hur hanteringen av avfall ska se ut.

Nuvarande avfallsplan gäller perioden 2021–2032. Fem målområden har valts ut som bedöms vara de viktigaste byggstenarna för en ökad cirkulär hantering av avfall och material:

  • System efter behov
  • Avfall förebyggs
  • Material cirkulerar
  • Matavfall
  • Skräp och nedskräpning

Bakgrundsdokument
Måldokument
Periodmålsdokument
Bilagor avfallsplan 2021-2032

Uppdaterad: 2021-09-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.