Flerfamiljshus

Det är bostadsrättsföreningen/hyresbolaget som står på abonnemang för avfallshämtningen. Utöver hämtning av mat- och restavfall finns flera tilläggstjänster (till exempel hämtning av grovavfall och elavfall) att beställa som abonnemang eller som enskilda hämtningar, så kallade budningar.

Vem beställer?

De flesta avfallstjänster beställs av styrelsen för bostadsrättsföreningen alternativt hyresvärden, undantaget tjänsten Returkassen – hämtning av farligt avfall och småelektronik – som beställs av lägenhetsinnehavaren.

Matavfallssortering - bra för miljön och för plånboken

De flesta flerfamiljshus i Danderyd har idag ett abonnemang för sortering av matavfall. Det är bra för miljön men också ekonomiskt fördelaktigt eftersom man då betalar en lägre avgift för avfallshämtningen än vid osorterat abonnemang. Dessutom så efterfrågas det ofta av de hushållen.

Samtliga lägenheter i ett hus behöver inte sortera för att kunna ha ett matavfallsabonnemang men ju mer som sorteras desto lägre kostnader för avfallshämtningen eftersom en del av avgiften baseras på hur mycket kärlen väger.

Matavfallsssortering

Förpackningar och returpapper

Kommunen hämtar inte förpackningar och returpapper från flerfamiljhus. Fastighetsägaren kan hänvisa de boende till de återvinningsstationer som ägs och drivs av FTI – Förpackningsinsamlingen. För att få förpackningar och returpapper hämtade vid fastigheten går det bra att fastighetsägaren anlitar valfri entreprenör för borttransport. När det gäller returpapper behöver entreprenören vara auktoriserade av avfallsbolaget SÖRAB.

Återvinning av förpackningar

Pappersåtervinning

Lista på auktoriserade returpappersentreprenörer

Farligt avfall

Det går inte att abonnera på hämtning av farligt avfall. Dock kan respektive hushåll beställa hämtning av farligt avfall vid dörren genom tjänsten Returkassen som innebär kostnadsfri hämtning genom personlig överlämning vid dörren.

Det är inte tillåtet att som fastighetsägare till ett flerfamiljshus samla hushållens farliga avfall, till exempel i ett soprum, för gemensam transport beställd av styrelse eller hyresvärd. För farligt avfall som uppstått i en verksamhet gäller särskilda regler för borttransport.

Farligt avfall för företagare

Återvinning av farligt avfall

Grovavfall

Fastighetsägaren kan abonnera på hämtning av grovavfall.

Grovavfallshämtning

Elavfall

Fastighetsägaren kan abonnera på hämtning av elavfall. Om du abonnerar på hämtning av grovavfall så ingår hämtning av el-avfall utan extra kostnad.

Elavfallshämtning

Textilier

Fastighetsägaren kan beställa textilhämtning. Vid abonnemang för hämtning av grovavfall så ingår hämtning av textilier. 

Textilhämtning

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Uppdaterad: 2023-01-24

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.