Uppehåll i hämtning

Som fastighetsägare kan du ansöka om uppehåll i hämtning om din fastighet inte nyttjas.

Enligt kommunens avfallsföreskrifter kan fastighetsägare ansöka om uppehåll i avfallshämtning om fastigheten inte nyttjas under en längre period. Beviljade uppehåll är personliga och upphör att gälla vid ägarbyten.

Förutsättningen för att få ansökan beviljad är följande:

  • Ansökan omfattar en sammanhängade period på minst 6 månader och max 2 år.
  • Fastigheten står outnyttjad under ansökt period.
  • Inga bygg-, rivnings- och renoveringsarbeten sker i fastigheten.

Vid uppehåll betalar du en minimiavgift, som anges i avfallstaxan, istället för din vanliga avgift för avfallshämtning. Minimiavgiften är till för att täcka kommunens kostnader för t ex återvinningscentraler, personal och administrativa kostnader.

Ansök om uppehåll i hämtning genom kommunens e-tjänster.

E-tjänster

Om ditt uppehåll inte uppfyller någon, eller alla, ovan nämnda kriterier men att du endast till en ringa grad nyttjar din fastighet så är ett tips att säga upp eventuella extratjänster som t ex returpappershämtning och hämtning av trädgårdsavfall. Du kan även ha så få hämtningar som möjligt under året utefter valmöjligheterna satta i avfallstaxan. Kontakta kommunens kundtjänst för att säga upp eventuella avfallstjänster, ändra hämtningsintervall eller vid andra frågor.

 

Uppdaterad: 2021-02-02

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.