Avfallshämtning verksamhet

Grundavgiften tas ut som årlig avgift baserad på behållarvolym och hämtningsintervall. Rörlig avgift per kg hämtat avfall tillkommer.

Avfallshantering i kärl

Abonnemang sorterat matavfall i kärl

Abonnemanget innebär att du sorterar matavfall i de bruna kärlen och restavfall sorteras i det gråa kärlet. I avgiften ingår upp till två stycken 140 liters kärl för utsorterat matavfall med tillhörande insatssäck som verksamheten placerar i kärlet efter tömning.

Abonnemang osorterat restavfall i kärl

Abonnemanget innebär att du inte sorterar ditt matavfall.

Avfallshantering i bottentömmande behållare

Abonnemang sorterat matavfall i bottentömmande behållare

Abonnemanget innebär att du sorterar matavfallet och restavfallet för sig. Om bottentömmande behållare för matavfall finns ingår tömning av bottentömmande behållare för matavfall och insatssäck för behållaren utan extra kostnad. Om bottentömmande behållare för utsorterat matavfall saknas ingår i avgiften upp till fem stycken 140 liters kärl för utsorterat matavfall med tillhörande insatssäck som verksamheten placerar i kärlet efter tömning.

Abonnemang osorterat restavfall i bottentömmande behållare

Abonnemanget innebär att du inte sorterar matavfall.

Avfallshantering i container

Abonnemang sorterat matavfall i container

Abonnemanget innebär att du sorterar matavfall och restavfall för sig. I avgiften ingår upp till fem stycken 140 liters kärl för utsorterat matavfall med tillhörande insatssäck som verksamheten placerar i kärlet efter tömning.

Abonnemang osorterat restavfall i container

Abonnemanget innebär att du inte sorterat ditt matavfall.

Avfallshantering i säck

Hämtning i säck får endast ske om det inte finns andra godtagbara behållarlösningar. Nya säckabonnemang får tecknas efter dispens enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun. 

Utsorterat matavfall till biogasproduktion

För verksamheter som sorterar ut matavfall i 140 liters kärl för produktion av biogas och biogödsel utgår avgift per hämtintervall. Rörlig avgift tillkommer.

Förpackat matavfall

För verksamheter som sorterar ut förpackat matavfall utgår avgift per behållartyp och hämtintervall. Rörlig avgift tillkommer. Det är endast tillåtet att lämna förpackningar i plast, papper och metall. Glasförpackningar ska inte lämnas i insamlingssystemet för förpackat matavfall. Pall tillhandahålls av verksamheten och återlämnas inte efter utförd hämtning.

Matavfall i avfallskvarn kopplad till tank

För verksamheter som sorterar ut matavfall i avfallskvarn kopplad till tank utgår avgift per tömningstillfälle och behållarvolym. Minsta tillåtna tömningstillfälle är 26 ggr/år. Behandlingsavgiften för matavfall i tank ingår i tömningsavgiften.

Animaliska biprodukter ABP från livsmedelsbutiker

I livsmedelsverksamheter finns ofta mat som man inte längre kan eller vill använda som livsmedel. Detta kallas animaliska biprodukter (ABP) och omfattar allt från döda djur ner till ett kasserat kaffebröd som innehåller ägg. Det finns lagstiftning både på EU-nivå samt kompletterande svensk lagstiftning som reglerar insamling, transport och behandling av ABP-material.

Animaliska biprodukter delas in i tre olika risknivåer. Du som driver en livsmedelsverksamhet har ett ansvar att veta vilka animaliska biprodukter som finns i din verksamhet samt att säkerställa att dessa hanteras i enlighet med lagstiftningen.

Guide - hantering av animaliska biprodukter ABP

Kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se
Telefon: 08-519 333 00

Uppdaterad: 2022-02-14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.