Fettavskiljare för verksamheter

Från och med den 1 februari 2019 tar Danderyds kommun över tömningen av samtliga fettavskiljare i kommunen genom den upphandlade leverantören LS Tankservice AB.

Tidigare har tömning av fettavskiljare utförts av valfri leverantör på marknaden. Samtliga fastighetsägare/verksamheter uppmanas därför att säga upp sina avtal med nuvarande tömningsentreprenörer till detta datum. Med start i november månad kommer LS Tankservice AB att kontakta alla fastighetsägare för avstämning av abonnemang för tömning.

Genom att kommunen nu upphandlat tömning av fettavskiljare kan det säkerställas att avfallet hanteras på ett miljömässigt sätt samtidigt som transporter av avfall kan samordnas inom kommunen.

Riktlinjer för fettavskiljare

Taxa för insamling av fett från fettavskiljare

Kontaktinformation

Kundtjänst för fettavskiljning

08- 35 63 27
info@lstankservice.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.